Qtjebrnxyyfjvoafjn7b

Upphandlingen av Krösatågstrafiken är klar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 16:00 CET

Hallandstrafiken har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det Tågkompaniet som har tilldelats avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

Jn6olwxsltjc2ing8cl2

Upphandlingen av ny mobil kundapp är klar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:15 CET

Hallandstrafiken har tillsammans med Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg upphandlat drift och utveckling av ny mobil kundapp. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det FARA AS som har tilldelats avtalet. Utveckling av kundappen ska ske i två steg med leverans hösten 2018 för steg 1 och sommaren 2019 för steg 2.

R8itvprvpaqqrqnx7ajt

Ny undersökning för anropsstyrd trafik

Nyheter   •   Dec 07, 2017 13:00 CET

Från och med den 1 januari 2018 kommer Hallandstrafiken börja med en ny undersökning för anropsstyrd trafik. Anledningen är att vi med den nya undersökningen kommer kunna följa kvalitén av både beställning och utförande av transporterna både bättre och oftare. Detta kommer användas för att identifiera förbättringsområden som en del i Hallandstrafikens kontinuerliga kvalitetsarbete.

Zodrwqev02cysdn7wcsu

Enklare åka buss och tåg i Halmstad

Nyheter   •   Nov 30, 2017 14:24 CET

Den 9 december invigs resecentrum i Halmstad och från och med den 10 december genomförs i och med detta en del förändringar i trafiken. Under lång tid har Halmstad haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika ställen. Nu när de nya hållplatserna längs Laholmsvägen börjar trafikeras av stadsbussarna, samlas all kollektivtrafik på samma plats.

Wabyxk56pdqga2plexfk

Nya tidtabeller från den 10 december 2017

Nyheter   •   Nov 29, 2017 13:24 CET

Trafikförändringarna med start den 10 december innebär fler tågavgångar mellan Varberg och Göteborg, fler avgångar med Krösatågen in mot Småland, samt tätare avgångar på Kungsbackapendeln. Resecentrum etapp 2 är klar i Halmstad och i och med det blir det en del förändringar i trafiken. Tidtabellerna har utöver detta setts över och justerats på olika håll i Halland.

Crpj40fbp3egygxlw8zt

Reflexsnurror och Buss Stopp-lampor på hållplatser

Nyheter   •   Nov 24, 2017 13:53 CET

Hallandstrafiken vill påminna om hur viktigt det är att använda reflex ute i trafiken. En reflex gör det dessutom lättare för bussföraren att se personer vid hållplatsen som vill åka med bussen. För att underlätta ytterligare för våra resenärer har vi satt upp reflexsnurror och Buss Stopp-lampor på vissa hållplatser runt om i Halland.

Hulx2swztk9bpvgkvcne

Ny film lyfter förarna

Nyheter   •   Nov 08, 2017 15:02 CET

Hallandstrafiken har tagit fram en ny reklamfilm som nu kan ses på TV och i våra egna digitala kanaler, såsom Youtube och Facebook. I filmen lyfter vi våra förare och deras vardag.

Tqryem4oyxta1piqpu3a

Förbättringar på linje 62

Nyheter   •   Okt 09, 2017 10:49 CEST

För att tillgodose Kulturskolans resebehov har Hallandstrafiken anpassat med fler turer på linje 62 i Halmstad, från och med skolans start. Linje 62 körde tidigare fram till klockan 19, men kör nu fram till cirka klockan 21 på vardagar. Dessutom ökas frekvensen då bussarna kör varje halvtimme mellan klockan 19.30–21.

Jn6olwxsltjc2ing8cl2

Prisjustering i december

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 12:05 CEST

Hallandstrafikens styrelse har beslutat om en prisjustering som gäller från och med den 10 december. Den beslutade justeringen innebär att rabatten i Hallandstrafikens app höjs till 15 procent, samtidigt som rabatten på reskassa sänks till 15 procent. Därutöver görs en generell höjning av samtliga biljetter på mellan 0,5‐1,5 procent.

R8itvprvpaqqrqnx7ajt

Tilldelning i upphandlingen av anropsstyrd trafik i Halland (NS‐1807)

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 16:27 CEST

Hallandstrafikens styrelse fattade den 28 september ett beslut om tilldelning som har kommunicerats till anbudsgivarna under fredagen den 29 september. Resultatet har blivit en bredd av trafikföretag från norr till söder där både nya och gamla trafikföretag har vunnit.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • gmsnanlnghleamdrdjeajts.hlalcxjimqjmuiryauxrst@hlt.se
 • 0346-712 550
 • 076-770 78 17

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadschef
 • Information, kommunikation och Marknadsföring
 • klYasmine.svMollerhvstdrrom-Hexttlswnstam@ieyohlrjghijt.aooose
 • 0346-712 540
 • 076-770 78 20

Om Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken ansvarar för all kollektivtrafik i länet

Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, svarar för kollektivtrafiken i Hallands län. Vi ansvarar för buss- och tågtrafik samt för upphandling och beställning av anropsstyrda resor vad gäller sjuk- och anropsstyrd trafik m.m. Vi utför även planering och upphandling av skolskjutsar. Vi är cirka 80 medarbetare och omsätter drygt 1 miljard kr om året.
Tillsammans med våra länsgrannar bedriver vi länsöverskridande buss- och tågtrafik. Västtågen tillsammans med Västtrafik och Jönköpings Länstrafik och Krösatågen tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik och Kalmars Länstrafik. Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.

Adress

 • Hallandstrafiken AB
 • Box 269 (Besök Holgersgatan 29)
 • 311 23 Falkenberg