Skip to main content

Tilldelning i upphandlingen av anropsstyrd trafik i Halland (NS‐1807)

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2017 16:27 CEST

Hallandstrafikens styrelse fattade den 28 september ett beslut om tilldelning som har kommunicerats till anbudsgivarna under fredagen den 29 september. Resultatet har blivit en bredd av trafikföretag från norr till söder där både nya och gamla trafikföretag har vunnit. Prisnivåerna i upphandlingen borgar för en god kvalitet i framtiden och Hallandstrafiken kan notera att branschen har tagit sitt ansvar att lyfta taxiyrkets betydelse och status.

Utfallet av upphandlingen:

 • Trafikpaket Gbg 1: Göteborgs Buss AB
 • Trafikpaket Kba 1: K‐holm Vård o Omsorg AB
 • Trafikpaket Kba 2: Kungsbacka Taxi‐ & Handikapptransport AB
 • Trafikpaket Kba 3: Kungsbacka Taxi‐ & Handikapptransport AB
 • Trafikpaket Vbg 1: Bud o Taxi Stjärnraketen AB
 • Trafikpaket Vbg 2: Varbergs Taxi AB
 • Trafikpaket Vbg 3: Varbergs Taxi AB
 • Trafikpaket Fbg 1: Bud o Taxi Stjärnraketen AB
 • Trafikpaket Fbg 2: Bud o Taxi Stjärnraketen AB
 • Trafikpaket Hy 1: Sennans Taxi AB
 • Trafikpaket Hstd 1: K‐holm Vård o Omsorg AB
 • Trafikpaket Hstd 2: Taxi Halmstad AB
 • Trafikpaket Hstd 3: Taxi Halmstad AB
 • Trafikpaket Hstd 4: Taxi Halmstad AB
 • Trafikpaket Hstd 5: Varbergs Taxi AB
 • Trafikpaket Lhm 1: Österblad Taxi

Avtal kommer att tecknas som tidigast 10 oktober, när den lagstadgade tidsfristen för överprövning har gått ut.

Stimulera till bättre leverans

Taxibranschen nationellt står för stora utmaningar där bristande kvalitet tyvärr har varit ett inslag på flera platser i landet såväl även i Halland. Samtidigt så fungerar merparten av transporterna bra och det finns många duktiga förare och åkare kvar i yrket som ger en utmärkt service. Men för att stimulera till en bättre leverans och att taxiyrket uppvärderas har Hallandstrafiken i den senaste upphandlingen bland annat ställt sociala krav enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendation gällande t.ex. minimilöner och arbetstid. En begränsning på antal trafikpaket infördes också som en följd utav direktiven i den nya upphandlingslagstiftningen och Region Hallands upphandlingspolicy samt i dialog med medverkande kommuner. En nyhet är även att avtalen för sär‐ och grundskoletrafik slås ihop med avtalen för färdtjänst och sjukresor och där Hallandstrafiken har ett ansvar att upphandla och samordna transporterna.

Avtalet i stort

 • Avtalstid 4år
 • Omsättning drygt 150miljoner/år
 • Cirka 300 fordon och 600 förare
 • Avtalsmodell utifrån stationeringsorter uppdelat på 18 trafikpaket, begränsning i antal trafikpaket per trafikföretag
 • Följer upphandlingsmyndighetens rekommendation ”Arbetsrättsliga villkor för förare”
 • Begränsat antal förare per taxibil
 • Krav på förarcertifiering i Hallandstrafikens regi
 • Fordonskrav enligt senaste miljöbilsdefinition, krav på fordonspositionering via GPS, krav på hastighetskontroll via ISA

Region Halland Kollektivtrafikmyndighet

Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Region Halland är ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken AB administrerar den operativa verksamheten inom kollektivtrafiken i Hallands län. Region Halland är huvudman för sjukresor i Halland men även huvudman för färdtjänsten i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varbergs kommuner. På uppdrag av Region Halland och kommunerna i Halland utför Hallandstrafiken upphandling av anropsstyrda resor. Med anropsstyrd trafik menas att varje resa utförs först efter att en beställning från en kund är gjord. Upphandlingen omfattar transporter avseende särskild kollektivtrafik som omfattar bland annat restyperna färdtjänst, sjukresor, skol‐/särskoleresor, resor till/från dagverksamhet, resor till/från daglig verksamhet samt allmän kollektivtrafik som omfattar exempelvis restyperna närtrafik, anropsstyrda linjer, anslutningsresor och ledsagarservice.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Bernhardt, Chef särskild kollektivtrafik:
Telefon: 0346‐712 576. Mail: daniel.bernhardt@hlt.se

Daniel Modiggård, Trafik‐ och planeringschef.
Telefon: 0346‐712 578. Mail: daniel.modiggard@hlt.se

Hallandstrafiken AB ägs av Region Halland och omsätter cirka 1 miljard kronor om året. 2016 gjordes 17,8 miljoner resor på våra bussar och tåg. Resandeutvecklingen i Halland är positiv och sedan 2006 har resandet ökat med 63 procent. Huvudkontoret finns i Falkenberg. 

Hallandstrafiken.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.