Skip to main content

50 dagar kvar till Europaparlamentsvalet – Så ska Halmstads kommun och Europa Direkt Halland få fler hallänningar att rösta den 26 maj

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 12:45 CEST

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Valet uppmärksammas av Halmstads kommun och Europa Direkt Halland som genomför en rad olika insatser för att få fler att rösta.

I Halland ligger valdeltagandet i nivå med genomsnittet i Sverige, som 2014 var strax över 50 procent. Samtidigt röstar svenskarna i betydligt lägre utsträckning i valet till Europaparlamentet i jämförelse med valen till riksdag, kommun och landsting. Skillnaden är en av de största inom hela EU.

Halmstads kommun och Europa Direkt Halland arbetar därför kommunövergripande för att öka valdeltagandet i Halmstad och i hela länet. Arbetet har som utgångspunkt att höja kunskapsnivån om vad Europaparlamentet är och på vilka sätt EU påverkar invånarnas vardagsliv. Målsättningen är att höja kunskapen om EU i hela Halland och få fler hallänningar att rösta.

Fler unga väljare ska rösta
Unga och förstagångsväljare är en prioriterad målgrupp. Därför bjuds bland annat röstberättigande gymnasieelever i Halland in till politiska debatter med EU-kandidater, lokalpolitiker samt ungdomsförbund. Den 25 april arrangerar Halmstads kommun tillsammans med Högskolan i Halmstad, Studentkåren och Europa Direkt Halland debatter med EU-kandidater i Beartlingssalen.

– Att få unga att känna större delaktighet i demokratiska val är ett arbete som måste göras kontinuerligt. Förhoppningen är att de debatter och aktiviteter som genomförs leder till att fler känner att de har möjlighet att påverka EU:s framtid och nyttjar sin röst i ett av världens största demokratiska val, säger Stina Lindgren projektledare för Europa Direkt Halland.

I Falkenbergs kommun satsar man också på unga. Här har åtta unga valvärdar som utbildats i EU-politik för att sprida information om Europaparlamentvalet. Valvärdarna kommer att synas på Falkenbergs gymnasieskolor, ungdomsgårdar, sociala medier och i bostadsområden med lågt valdeltagande.

– Går du och röstar som ung ökar chansen att du fortsätter med det även längre fram i livet. Därför satsar Falkenbergs kommun på valvärdar för att informera och uppmuntra andra till att göra sin röst hörd den 26 maj, säger projektledare Münür Kacar för Falkenbergs kommun.

Aktiviteter och informationsinsatser för att öka valdeltagandet
Europa Direkt Halland, Halmstads kommun och flera andra aktörer i länet genomför också aktiviteter och informationsinsatser för att uppmärksamma valet

I Hylte kommun anordnar man mellan den 6 och 10 maj en EU-vecka med aktiviteter. Den 7 maj bjuder kommunen och Europa Direkt Halland även in till debatt mellan halländska EU-kandidater på biblioteket i Hylte.

– Med projektet ”Arbete för ökat valdeltagandet” är målsättningen att höja valdeltagandet med två procentenheter i jämförelse med 2014 års Europaparlamentsval. Om vi får fler att rösta blir valresultatet mer representativt då en större andel EU-medborgare får sin vilja representerad, säger projektledare Anton Larsson för Hyltes kommun.

Utöver detta planeras även en rad informationsinsatser runtom om i Halland. I Halmstad uppmärksammas valet bland annat genom reklam på stortavlor, informationskampanjer i sociala medier samt en rad informativa filmer med individer i olika åldrar och bakgrund för att få ett större regionalt genomslag.

– Genom olika typer av kommunikation i flera olika kanaler ska vi skapa förutsättningar för invånarna att fatta ett självständigt demokratiskt beslut. Samtidigt kombinerar vi det med möten mellan EU-kandidater och invånare, säger projektassistent Tim Arasimowicz för Europa Direkt Halland.

EU-kampanj: Den här gången röstar jag
Som en del av den samlade informationsinsatsen ingår också EU-kampanjen "Den här gången röstar jag" som är partipolitiskt neutral, och syftar till att få fler människor att rösta och i Europaparlamentsvalet. På plattformen www.denhargangenrostarjag.eu kan man registrera sig som volontär eller få nyheter och information om valet. Genom kampanjen vill Europaparlamentet uppmuntra människor att delta i demokratiska processer och engagera andra via sociala medier.  

FAKTA
Utöver ovan nämnda aktiviteter bistår Europa Direkt Halland med informationsbesök om EU. Under våren besöker verksamheten bland annat Medborgarservice Andersberg, Vuxenutbildningen i Hylte, Alla hjärtans hus och lokalpolitiker i Halland.

Om du vill vet mer om EU-valet, gå in på www.halmstad.se/EUval2019.

Se https://bit.ly/2JV6D72för datum över alla aktiviteter i Halland inför valet den 26 maj.

Om Europa Direkt Halland
Europa Direkt Halland är ett informationskontor för EU-frågor som arbetar regionalt med att sprida kunskap och information om EU. Inför valet till Europaparlamentet har kontoret en samordnande funktion, där man ingår i olika former av samarbeten med aktörer runt om i Halland.

Kontaktperson: Stina Lindgren, projektledare, stina.lindgren@halmstad.se, 035-13 95 71.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.