Skip to main content

Bättre resultat i bokslutet för gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 17:01 CET

Det blir ett betydligt lägre underskott för 2015 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN än vad som befarats. Bokslutet visar på 5,4 miljoner.

Nämnden fick också information om att två yrkeshögskoleutbildningar är beviljade till Halmstad.

Den första prognosen i februari 2015 visade på ett underskott för gymnasieskolan med 22,5 mkr. Bokslutet för hela 2015 redovisar att underskottet minskat till 5,4 mkr. Detta till följd av att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fått tilläggsanslag, etableringspengar och att verksamheten har genomfört olika åtgärder för att minska sina kostnader.

- Det beviljade tilläggsanslaget för dubbla lokalkostnader för Kattegattgymnasiet var en viktig del för att vända kostnadsutvecklingen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i UAN. Redan tidigt under 2015 började nämnd och tjänstemän att arbeta för att minska det befarade underskottet. Ett arbete som nu börjat ge resultat.

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan i Halmstad har fått beviljat två utbildningar med start 2016 och 2017:

  • Elingenjör 400 yh-poäng (två år)
  • Automationsingenjör mekatronik 400 yh-poäng (två år)


Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

- Att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Halmstad är väldigt viktigt eftersom de svarar direkt mot ett behov på arbetsmarknaden, säger Jenny Axelsson (C)

För mer information kontakta:
Ordförande, Jenny Axelsson (C), tel. 072-157 44 76
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tel. 070-591 55 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.