Skip to main content

​Barn- och ungdomsnämnden beslutade om besparingar

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 17:09 CET

Kostnaderna för vikarier ska minska med 11 miljoner kronor under året. Minskad barnpeng i förskolan och minskad budget till förvaltningens forskning- och utvecklingsavdelning. Det är några av de besparingar som beslutades av barn- och ungdomsnämnden i dag.

Barn- och ungdomsnämnden har under 2019 en totalbudget på drygt två miljarder kronor som ska användas till grundskola och barnomsorg. Jämfört med förra årets budgetram är det utökning med 94 miljoner kronor som ska täcka bland annat ökade kostnader för fler barn och elever, lokaler och löneökningar.

Trots ramökningen innebär det att nämnden måste spara ungefär 30 miljoner kronor under innevarande år för att få en budget i balans. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram fastställdes av kommunfullmäktige i december. 

– Vårt fokus framöver måste vara nämndens kärnuppdrag. Halmstads kommun har stora utmaningar de kommande åren och jag är övertygad om att vi kommer kunna klara dessa utmaningar tillsammans. Det innebär att vi måste ge organisationen så goda förutsättningar vi kan. Jag vill se en skola och förskola i Halmstad som möjliggör att barn kan följa sina drömmar, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Nämnden beslutade i dag om följande besparingar:

 • 11 miljoner kronor, minskade vikariekostnader i förskola, grundskola och fritidshem
 • 9,8 miljoner kronor, sparas inom förskolan
 • 3 miljoner kronor, sparas på forsknings- och utvecklingsavdelningen (Kärnhuset)
 • 2 miljoner kronor, sparas när stöd till förskolor med endast en avdelning tas bort
 • 750 000 kronor, sparas genom stängning av Norre Katts öppna förskola och neddragning på Solrosens förskola på Vallås. Öppna förskolan på Andersberg påverkas inte av besparingarna.

– Om socialdemokraternas förslag att ytterligare förstärka ramen med 27 miljoner kronor hade gått igenom i kommunfullmäktige, hade vi exempelvis inte behövt spara in på förskolan, stänga öppna förskolan eller minska personaltätheten i grundsärskolan. Vi är starkt kritiska till besparingarna och oroande över vilka konsekvenser detta får för barn, elever och personal, säger Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

2019 beräknas kostnaderna bli högre för bland annat lokaler både i kommunal verksamhet, 32 miljoner kronor, och genom högre bidrag till fristående verksamheters lokalkostnader, 3,6 miljoner kronor.

Årets budget innebär också satsningar:

 • 2,6 miljoner kronor, kläder för utomhusbruk under hela året till personal i förskola och fritidshem
 • 1,3 miljoner kronor, implementering av ny läroplan i förskolan
 • 1,3 miljoner kronor, till prao och lovskola
 • 600 000 kronor, övningsförskola
 • 445 000 kronor, fler karriärtjänster (förstelärare)
 • 500 000 kronor, mobil förskola

Kontaktpolitiker för skolor och förskolor

Barn- och ungdomsnämnden fattade i dag beslut om kontaktpolitiker för respektive skolområde. Syftet med kontaktpolitiker är att nämnden, bland annat genom att besöka verksamheterna, ska få en god och kontinuerlig kunskap om arbetet i skolor och förskolor, få underlag för politiska beslut och tydliggöra det politiska uppdraget för verksamheterna.

Kontaktpolitiker under mandatperioden 2019–2022:

 • Skolområde Norr och Väster – Jihad Radjab Adel (S), Sandra Löberg Erlandsson (S), Maria Blasek (C), Catrin Stag (L), Georg Cserti (SD).
 • Skolområde Centrum och resurscentrum - Daniel Nilsson-Brodén (V), Anton Nilsson (SD), Pehr Magnusson (M), Alexander Rådeström (SD), Ann-Christine Danielsson (L), Simon Lindgren (M), Inga-Lill Nilsbert (S).
 • Skolområde Söder, öster, Kulturskolan och Komtek – Jenny Sjöstedt (S), Magnus Jeppesen (S), Anders Centerwall (KD), Peter Uppman (C), Kerstin Nordholm (M), Cleo Khaldi (V).

För mer information kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 076-855 12 90, lovisa-aldrin@halmstad.se

Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-930 34 30, lars.elhayek@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.