Skip to main content

Brister inom vuxenutbildningen åtgärdas

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 20:01 CEST

På onsdagen fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att godkänna förvaltningens planerade åtgärder för att avhjälpa de kvarstående bristerna inom vuxenutbildningen som Skolinspektionen påtalade tidigare i våras.

Under våren 2016 genomfördes en inspektion av de ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen. Syftet var att säkerställa att kommunen följer de statliga styrdokument som styr vuxenutbildningen. Vid inspektionen framkom brister inom två områden:

  • Förutsättningar för utbildning vid skolenheterna
  • Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

När skolinspektionen i mars 2017 gjorde en uppföljning konstaterade man att flera brister inom områdena inte var fullt åtgärdade. Skolinspektionen fattade beslut om vite på 800 000:- om inte bristerna åtgärdades till den 31 augusti 2017.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har lämnat en redogörelse för åtgärder som är genomförda eller påbörjade. Bedömningen är att de brister som Skolinspektionen påtalat är avhjälpta eller i process att bli avhjälpta.

Vuxenutbildningen bedrivs både i egen regi och med externa aktörer
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade även att Halmstads kommuns vuxenutbildning ska bedrivas i en blandning av egen regi och av externa aktörer. Kommunen är huvudman för all kommunal vuxenutbildning oavsett vilken utförare som levererar utbildningen. En fördelning mellan utförande i egen regi och externa utförare stimulerar mångfald och kvalitet i utbildningarna. Ansökan och antagning sker via Beställarenheten.

Tydligare beställarorganisation
Beställarorganisationen har funnits sedan 2012 och hette tidigare ”Halmstad kompetens”. De har sedan en omorganisation 2016 haft en otydlig roll och placering i förvaltningen. Utbildnings- och arbetsmarknadsenheten beslutade på onsdagens möte att beställarorganisationen ska organiseras i en ny beställarenhet med en strategisk placering direkt under förvaltningschefen med start i januari 2018. Uppdrag och mandat tydliggörs och enheten får en neutral funktion i relation till alla utförare av vuxenutbildningen. Den organisatoriska förändringen innebär bland annat att man slipper flera mellanled och att beslutsvägarna blir kortare och snabbare.

För mer information kontakta:
Ordförande, Håkan Björklund (C), tel. 073-400 99 29
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tel. 070-591 55 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.