Skip to main content

Fler intraprenader inom hemtjänsten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 08:18 CEST

Hemvårdsnämnden beslutade på onsdagen att godkänna Gustavsfälts, Snöstorps och Eldbergas hemtjänsts intresseanmälan om att driva intraprenad. Nämnden vill även höja maxtaxan från och med nästa år, och den populära broddlunchen blir av även den här vintern.

Den sjätte oktober skickade personalen på Gustavsfälts, Snöstorps och Eldbergas hemtjänst in en intresseanmälan om att driva verksamheten som intraprenad. Det innebär att medarbetarna vill driva hemtjänstgrupperna som avgränsade enheter med större självständighet och egenansvar inom hemvårdsförvaltningen.

– Vi har tidigare uppmuntrat vår personal att intressera sig för intraprenad och vi välkomnar självklart intresseanmälan. Ökat ansvar och större delaktighet värdesätts högt av medarbetarna och höjer därför kvalitén, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

De tre hemtjänstgrupperna har goda förutsättningar när det kommer till att hålla budgeten i balans och alla tre har nått goda resultat i olika kvalitetsmätningar. Dessutom är nästan 80 procent av medarbetarna intresserade av en intraprenad, vilket är ett krav för att en process ska starta.

– Intraprenad är ett spännande och kreativt sätt att driva äldreomsorg på. Med så här engagerade medarbetare möjliggör vi nytänkande som ökar kvalitén för våra kunder, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Hemvårdsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur överenskommelsen kring intraprenaden ska se ut. Förslaget ska presenteras vid hemvårdsnämndens nästa sammanträde i november.

Populär broddlunch även i år

– Broddar är ett effektivt hjälpmedel för att motverka onödigt lidande vid fallolyckor och vi hoppas på detta sätt kunna uppmuntra fler att skaffa och använda broddar, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Fall bland äldre är vanligt förekommande och kan orsaka mycket lidande och stora kostnader för samhället. Halmstads kommun arbetar aktivt med att förhindra fallskador och personalen inom äldreomsorgen är utbildade i hur man förebygger fall.

För att ytterligare bidra till att minska fallolyckorna, väljer hemvårdsnämnden att bjuda alla som fyllt 65 år på lunch på någon av kommunensäldrelägenheter mot uppvisande av kvitto på inköp av broddar under vintern 2016/2017. Det gäller inköp från den första november 2016 till den 31 mars 2017.

– Vi vill uppmuntra alla till att skaffa broddar. Förhoppningsvis kan vi bidra till att fler använder dem och på så sätt hjälpa till att förhindra onödiga fallolyckor, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Hemvårdsnämnden föreslår en höjning av maxtaxan

Efter votering beslutade hemvårdsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att följa statens rekommendation och höja maxtaxan för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende.Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot beslutet.

Nämndens beslut hänger ihop med förändrade villkor från staten, som ger mindre pengar till kommunerna. Därför föreslår nämnden att maxtaket höjs från 1772 kronor till 2013 kronor per månad. Den föreslagna höjningen kommer endast beröra kunder som har ett högre avgiftsutrymme och kan betala mer än 1772 kr/månad. Hemvårdsförvaltningens utredningar visar att många aldrig kommer upp i maxbeloppet eftersom avgiftens storlek varierar med inkomsten.

Ärendet ska nu vidare till kommunfullmäktige som planerar att fatta ett beslut i december. Om förslaget röstas igenom, kommer det att börja gälla från och med den första mars.

Bakgrund:
Halmstads kommun har i alla år följt statens rekommendation för maxtaxa. I december förra året beslutade dock kommunfullmäktige att inte höja maxbeloppet inför avgiftsåret 2016. Kommunfullmäktiges beslut innebar att Halmstads kommun från och med den 1 juli 2016 har en lokalt beslutad maxtaxa, med ett lägre maxbelopp än det som följer av lag.

För mer information kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269 ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose Marie Henriksson (S)
Vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307 rose-marie.henriksson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy