Skip to main content

Hemvårdsnämnden: Omoderna äldreboenden avvecklas när nya öppnar

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 17:35 CEST

I takt med att nya äldreboenden öppnar i Halmstads kommun avvecklas flera boenden som inte är ändamålsenliga. Hemvårdsnämnden har idag tagit ställning till förslaget om stängningar samt antagit en äldreboendestrategi.

Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på äldreboenden totalt i kommunen.

Hemvårdsförvaltningen har därför fått i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden, och föreslå en avvecklingsplan samt en äldreboendestrategi.

Hemvårdsnämnden har idag beslutat att ersätta boenden, som inte lever upp till dagens krav, med nya och lämpliga boenden för att på så vis höja bostadsstandarden för äldre som bor i äldreboenden.

Risken för vitesföreläggande från olika tillsynsmyndigheter finns i dag när det gäller föreslagna ej ändamålsenliga boenden.

Även om stängningarna ligger längre fram i tiden så måste besluten fattas nu, eftersom hyresavtalen annars förlängs per automatik i flera år.

Berörda äldreboenden

Almgårdens äldreboende i Getinge, med 26 lägenheter, byggdes 1959. Alla lägenheter saknar pentry. I början av 90-talet försågs 15 av lägenheterna med dusch vid en mindre ombyggnad. Hygienutrymmena uppfyller dock inte dagens krav. Byggnaderna är omoderna och slitna och erbjuder inte den hemmiljö som vi önskar för våra kunder. Även personalens arbetsmiljö är dålig. Planerad avveckling: februari 2017.

Hemgårdens äldreboende i Eldsberga byggdes ursprungligen 1928 och byggdes till 1969. Byggnaderna är slitna och de 23 lägenheterna saknar både egen dusch och pentry. Hemgården lever inte upp till dagens krav på standard och är inte längre godkänt av tillsynsmyndigheterna. Dessutom är personalens arbetsmiljö dålig. Planerad avveckling: september 2016.

Patrikshill, som numera drivs av Attendo, byggdes ursprungligen 1961, och byggdes om och till 1994-96. I dag finns 82 lägenheter i lokalerna, med skiftande standard. En del lägenheter har för små hygienutrymmen för att klara dagens krav. Även tvättstugor och sophantering har tillsynsmyndigheter haft anmärkningar på. Dessutom saknas sprinklersystem. Avdelningarna är svåra att bemanna då lokalerna försvårar överblickbarheten. Planerad avveckling i etapper: mars 2016 och april 2017.

I Patrikshills lokaler finns även Svalans dagverksamhet. Verksamheten har sedan tidigare signalerat att den behöver flytta till lämpligare lokaler.

Bäckagård, som används för korttids- och växelvård, byggdes 1980 och utformningen är typisk för sjukhem från 80-talet, med långa korridorer, stora gemensamma ytor, och en blandning av en-, två- och fyrbäddsrum. Lokalerna är tungarbetade för personalen och äldre modeller av taklyftar finns enbart i en del rum. Stora delar av lokalerna, med sina 80 rum, används inte i dag. Planerad flytt av verksamheten: december 2017.

Sedan tidigare har hemvårdsnämnden beslut om avveckling av Soldalen i Söndrum och Vidablick i Oskarström.

Nyetableringar av ändamålsenliga äldreboenden (nuläge)

År 2015

  • Aleris, Halmstad Plaza - 54 lgh (centrala Halmstad) Privat regi
  • Oskarströms äldreboende - 60 lgh (Oskarström) Kommunal regi

År 2016

  • Attendo, Nissabogatan - 64 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

År 2017

  • Kvarnlyckan - 60 lgh (Harplinge) Kommunal regi
  • Attendo, Nissabogatan - 49 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

Information och hjälp till kunder

De kunder som berörs av de planerade avvecklingarna har fått brev med information och inbjudan till möte. Mötena kommer att hållas efter hemvårdsnämndens sammanträde. Tas beslutet enligt plan så kommer hemvårdsförvaltningen att göra sitt yttersta för att det ska bli så smidigt och bra som möjligt för de boende och de anhöriga.

Förvaltningen kommer att bekosta flytten, ombesörja det praktiska och erbjuda en ny plats på ett ändamålsenligt boende. Alla kunder kan göra aktiva val när det gäller sitt nya boende

Vidare behandling

Ärendet avseende uppsägning av hyreskontrakt behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ledningsutskott. Frågan avgörs slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Oenig nämnd

Vid sammanträdet på onsdagen antogs ytterligare yrkanden. Förslaget från majoriteten innebär att förvaltningen ska utreda möjligheten att flytta korttids- och växelvårdsverksamheten från Bäckagård till Patrikshills lokaler.

Idessa frågor ochfrågorna kring äldreboendestrategi, avveckling av icke ändamålsenliga boenden samt förslaget om att säga upp avtalet rörande Patrikshill blev det voteringar med rösterna 6-5, med reservation mot beslutet från socialdemokraterna, vänstern och sverigedemokraterna.

– Jag är glad att kunna erbjuda våra äldre moderna, ändamålsenliga boenden och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal, säger Ann Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden Halmstads kommun.

-Vi vill förlänga avtalet avseende Hemgården och Almgården fram till dess att det finns en lösning avseende ett kombinerat äldreboende med bistånd och äldrelägenheter i Getinge och Eldsberga, säger Rose Marie Henriksson(S), vice ordförande i hemvårdsnämnden. Vi säger nej till att säga upp avtalet avseende Patrikshill eftersom det är den enda boendet med en grön lunga i centrum. När det gäller Bäckagård vill vi avvakta med beslutet till 2016.


För mer information kontakta:


Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269

Rose Marie Henriksson (S)
Vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.