Skip to main content

Inomhusmiljön på Getingeskolan kontrollerad av expert - bristande underhåll, men få avvikande resultat i mätningarna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 10:39 CET

Den oberoende konsult som har i uppdrag att utreda inomhusmiljön på Getingeskolan har nu lämnat sin rapport. Luftmätningarna visar få avvikande resultat i inomhusmiljön, men undersökningarna fortsätter för att få bättre underlag inför kommande beslut om eventuella åtgärder.

- Vi har gjort mätningar på utvalda platser i byggnaderna men hittills inte hittat något som sticker ut. Vi rekommenderar dock att man går vidare med en del ytterligare undersökningar för att få klarhet i om det finns en problematik i miljön som vi ännu inte hittat, säger konsulten Rolf Andersson som är civilingenjör i kemiteknik och expert på inomhusmiljö på Sweco.

Högstadiedelen
I högstadiedelen som nu är evakuerad visar en okulär kontroll synliga skador efter tidigare vattenläckage. Rekommendationen är att omgående täta läckage och byta fuktskadat material. Konsulterna har gjort flera förstörande ingrepp i byggnaden, det vill säga borrat och brutit upp ytor för att kunna ta prover på material i väggar, tak och golv. I ett fåtal utrymmen finns avvikande lukt och på ett par ställen finns indikationer på fukt under golvet.

De tryckimpregnerade syllar som finns i byggnaden är torra och fuktskyddade. Dock visar analyser att det tidigare varit viss mikrobiologisk tillväxt på träet, men det kan ha skett under byggtiden.

Klockhuset
Den okulära besiktningen av klockhuset, som är av en annan konstruktion, visar att golvbeläggningen i musiksalen i källaren har blivit påverkad av fukt. Det finns också en del fuktfläckar i taken, men luftmätningarna visar inga höga halter av mögelsporer i inomhusluften. Även kemiska luftanalyser i byggnaderna visar normala värden.

Suse förskola
I den nyrenoverade förskolan har luftprover tagits men inget avvikande har hittats.

- Resultaten från skolbyggnaderna gör inte att det ringer några medicinska varningsklockor. Det finns inga konstiga ämnen i luften. Men man vet erfarenhetsmässigt att barn som redan utvecklat en allergi är känsligare och det finns klara indikationer på att man måste vidta åtgärder i byggnaden, exempelvis förbättra ventilationen, säger Kjell Andersson som är specialistläkare i yrkes- och miljömedicin.

Konsulterna framhåller också vikten av att förbättra underhållet i fastigheten för att minska risken för framtida skador i byggnaden.

Vad händer nu?

Nu kommer undersökningarna att fortsätta i några veckor, med en del fördjupade kontroller i byggnaderna och utredningar av dränering och dagvatten.

Fastighetskontoret arbetar parallellt vidare med ventilationsproblemen i skolan.

Rekommendationen från läkare och konsult är också att ställa frågor till elever, vårdnadshavare och personal för att fånga deras upplevelser och erfarenheter. Undersökningen kommer att göras med hjälp av standardiserade frågeformulär, som ger en förbättrad bild av de upplevda problemen i inomhusmiljön.

Målet är att den fortsatta undersökningen ska vara klar innan årsskiftet.

Bakgrund

Miljöförvaltningen fick under september flera klagomål på att elever mådde dåligt på grund av inomhusmiljön på Getingeskolan. Den 19 september utfärdade miljönämnden därför ett föreläggande om att utföra en byggnadsteknisk undersökning av Getingeskolan. Den 23 september fattades beslut om evakuering av årskurs 6-9 på Getingeskolan, och verksamheten flyttades till Plönninge.

Rapporten efter undersökningen lämnades in den 11 november. Trots att den förelagda undersökningen är gjord väljer fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen att gå vidare med fördjupade undersökningar.

Utredningen finns på halmstad.se.

Kontaktpersoner:

Pauline Broholm Lindberg, chef barn- och ungdomsförvaltningen, 070-248 52 21
Tove Bergman (MP), ordf. barn- och ungdomsnämnden, 073-619 39 90
Patrick Kristensson, chef fastighetskontoret, 070-875 46 30

Rolf Andersson, Sweco AB, 035-295 00 04
Kjell Andersson, Miljömedicin MM konsult AB, 070-328 89 00 (www.inomhusklimatproblem.se)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy