Skip to main content

Internationell konferens om hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 17:09 CEST

"Förnya staden för hållbar utveckling", det är namnet på en internationell konferens som kommer att hållas i Halmstad den 9-11 maj. Konferensen handlar om hur man kan skapa hållbara städer socialt, ekonomiskt och ekologiskt med Halmstad som exempel.

Genom föreläsningar, rundturer och workshops kommer Halmstad att presenteras. De två områden som kommunen vill titta närmare på är Larsfrid - Vilhelmsfält - Östra stranden och Tullkammarkajen. Konkreta förslag kommer att arbetas fram i arbetsgrupper som består av professionella planerare från olika länder, till exempel Polen, Baltikum, Danmark och Tyskland. Totalt deltar cirka 75 personer i workshopen och utöver dessa deltar ytterligare personer i de öppna föreläsningarna och i slutredovisningen.

– Det känns oerhört spännande att ta del av vad de olika arbetsgrupperna kommer fram till. Det blir ett värdefullt inspel i hur vi vill forma de östra stadsdelarna inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Några frågor som kommer att tas upp i workshopen är hur vi ökar kvaliteten i dessa områden, hur vi skapar blandade områden med olika funktioner, hanterar störningar, överbrygger fysiska och mentala barriärer med mera. Parallellt med dessa workshops hålls även en workshop med inriktning på att minska koldioxidutsläppen och skapa hållbara transporter. Halmstads kommun har skrivit under det så kallade Borgmästaravtalet som innebär att Halmstad har förbundit sig att göra insatser för att förbättra klimatet, minska utsläppen av växthusgaserna samt arbeta för energieffektivitet och hållbara transporter.

Den 11 maj presenteras resultatet vid en slutredovisning för politiker och tjänstemän. Resultatet från workshopen kommer att användas som underlag i den fortsatta planeringen för omvandling av områdena.

– Halmstad är en kommun i stark positiv utveckling och det är viktigt att vi tar till oss nya kunskaper och arbetssätt för att ta till vara företagens och allmänhetens behov. Denna konferens lägger en god grund för fortsatt arbete där vi kommer att föra fortsatt dialog med boende och företagare kring framtiden, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Konferensen, som hålls på Halmstad teater och i Halmstad rådhus, arrangeras av kommissionerna för stadsplanering, miljö, energi och transporter inom nätverket The Union of the Baltic Cities (UBC). Halmstads kommun är en av medlemmarna i nätverket, vilket består av länderna kring Östersjön. Det är första gången som kommissionerna samarbetar på detta sätt för att ta fram gemensamma idéer.

Pressen bjuds in till slutredovisning av workshopresultatet 11 maj kl. 10.00 i kommunfullmäktigesalen, rådhuset.

För mer information kontakta:
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande (M), 035-13 73 04
Henrik Oretorp, ordf. samhällsbyggnadsutskottet (C), 070-334 75 13
Karin Larsson, samhällsbyggnadskontoret, repr.Halmstad, UBC Environment och Energy, 035-13 73 39
Mattias Bjellvi, samhällsbyggnadskontoret, repr. Halmstad, UBC Urban planning, 035-13 72 03
Sabina Andersson, samhällsbyggnadskontoret, repr. Halmstad UBC Transport, 035-13 97 44

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.