Skip to main content

Justering av lunchpriser på daglig verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 16:49 CET

Efter tio år med samma pris så höjs nu lunchkostnaden för deltagarna inom daglig verksamhet. I dag beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att justera lunchpriset för deltagarna från 36 kronor till 48 kronor. Justeringen görs i två steg, från 36 kronor till 42 kronor från och med den 1 april 2017 och från 43 kronor till 48 kronor från och med den 1 april 2018.

Daglig verksamhet erbjuder och serverar lunch varje dag till deltagarna. Det är en frivillig insats som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat om. Kommunen subventionerar delar av lunchkostnaderna för deltagarna i form av transportkostnaderna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit ut samma pris för den levererade lunchen till deltagana under tio år. En justering av lunchpriset från nuvarande 36 kronor till 48 kronor kommer att medföra en kostnadsökning för deltagarna som justeras i två steg, från 36 kronor till 42 kronor från och med den 1 april 2017 och från 43 kronor till 48 kronor från och med den 1 april 2018.

48 kronor per portion är det pris verksamheten i dag betalar till leverantören, enligt det pris som upphandlats av kommunen. Från och med 2019 ska lunchkostnaden för deltagarna följa upphandlingspriset exklusive transportkostnader. Deltagarna betalar därmed självkostnadspris för lunchen.

Verksamhetsberättelse för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2016

Alla nämnder i Halmstads kommun skriver varje år en verksamhetsberättelse som beskriver den verksamhet som bedrivits under föregående år. I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 framgår att elva av 18 mål inte är uppnådda. Det är en ökning av icke uppnådda mål jämfört med 2015.

Några av de mål som inte är uppnådda gäller:

  • andelen elever med högskoleförberedande examen från gymnasiet
  • avgångselevers genomsnittliga betygspoäng från gymnasiet
  • flexibel och individuell undervisning hela året på vuxenutbildningen
  • utbildningar ska präglas av bred samverkan med arbetslivet och matchning mot bristyrken
  • färre personer än förväntat har anvisats från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten under året.

– Genom verksamhetsberättelsen ser vi tillbaka på föregående verksamhetsår, och drar nyttiga erfarenheter som vi använder nu och framåt. Oväntat stora elevkullar, ökat kommuntal för bosättning av nyanlända, efterfrågan och konkurrens om utbildade socionomer är några av orsakerna till brist på måluppfyllelse, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Medvetenheten om utmaningarna är stor, och delas med många andra kommuner. Halmstad är en stark kommun med mycket kunskap och vilja hos medarbetarna och tillsammans tar vi oss an uppdraget att få Halmstad att växa på ett varmt vis.

För att nå en högre måluppfyllelse 2017 har en mer strukturerad samverkan mellan förvaltningens olika verksamheter inletts. Förutsättningarna för gymnasieskolorna har också ökat genom en förstärkning av budgeten. Detta gäller särskilt elever i behov av särskilt stöd. I ett par fall har det visat sig att mätetalen är orealistiska och dessa har justerats i verksamhetsplanen för 2017.

För mer information kontakta:
Ordförande, Jenny Axelsson (C), tel. 072-157 44 76
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tel. 070-591 55 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.