Skip to main content

Kommunen förbättrar sin bygglovsprocess

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 09:46 CEST

Det viktigaste verktyget för att kunna förbättra Halmstads kommuns service till företag är servicemätningen Insikt*, som varje månad visar kundnöjdheten. Enkäten ger alla företagare som haft ett myndighetsärende möjlighet att bedöma kommunens hantering när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Följer resultaten löpande
I mätningen bedöms myndighetsområdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. När det nu syns en nedåtgående trend för bygglov så har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett åtgärdsprogram.

– Vi arbetar tillsammans för att ha ett bra näringslivsklimat och då måste vi kunna erbjuda en smidig bygglovsprocess. När vi nu har sett minskad nöjdhet i mätningen så agerar vi direkt. På några åtgärdsområden hoppas vi kunna se en effekt, som både företag och privatpersoner kan uppleva, inom några månader. Andra förändringar är på lång sikt, säger Katarina Finyak.

Kundrådgivare och specialisering ska underlätta hanteringen
En viktig åtgärd har varit att anställa en kundrådgivare, som exempelvis ger företag som har bygglovsärenden en väg in till förvaltningen. Medarbetarna har också specialiserat sig så att en grupp handläggare nu arbetar riktat gentemot företag.

Ytterligare en åtgärd är att ta bort ett led i ansökningsprocessen så att en bygglovsansökan nu hamnar direkt på en handläggares bord. I praktiken innebär det att den som söker bygglov i ett tidigare skede får tydliga besked om vilka kompletteringshandlingar som behövs och att processen därmed kan komma igång tidigare.

I åtgärdsprogrammet ingår även en ny, enklare, e-tjänst för ansökan om bygglov, tydligare information på förvaltningens webbsidor och Skypemöten med dem som söker bygglov. Internt ska byggnadskontoret förbättra sin uppföljning av bygglovshandläggningen.

Ny långsiktig plan En viktig del i arbetet för att Halmstad ska få Sveriges bästa företagsklimat är också ”Plan för näringslivsarbete” som nyligen antogs av kommunstyrelsen. Vid sidan av myndighetsutövning i toppklass är planen en långsiktig vägledning för kommunens näringslivsarbete för att uppnå hållbar tillväxt.

– Halmstads kommun har påbörjat resan mot Sveriges bästa företagsklimat. Regelbunden mätning är en nyckel i vårt förbättringsarbete så att vi på lång sikt går i rätt riktning och når resultat, säger tillväxtdirektör Lina Siljegård.

För mer information, kontakta Katarina Finyak, bygglovschef, 0733-05 40 81, katarina.finyak@halmstad.se

* Servicemätningen Insikt sker genom Sveriges Kommuner och Landsting. Alla kommuner har möjligheter att delta. Totalt för Halmstads kommun, när alla sex myndighetsområden summeras, noteras en uppgång av nöjdheten jämfört med 2018. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.