Skip to main content

Kommunens kvalitet i fokus för nationell undersökning

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 08:01 CET

Halmstads kommun visar goda resultat vad gäller bemötande vid telefonkontakt, elevernas åsikter om undervisningen i årskurs 8 och andelen elever som fullföljer gymnasiet. Däremot finns förbättringsmöjligheter när det kommer till möjligheten att få plats på förskolan från önskat datum och invånarnas upplevelse av trygghet. Det visar en nationell kvalitetsundersökning.

– Jag är personligen särskilt glad över att halmstadsborna för fjärde året i rad rankar Halmstad som en bra plats att bo och leva på mycket högt. Det bekräftar Halmstads attraktionskraft i regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. I 2015 års undersökning är Halmstads kommuns starka sidor bland annat att ge ett gott bemötande vid telefonkontakt, att eleverna i årskurs 8 ger bra betyg till undervisningen, att andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning är hög, liksom andelen ekologiska livsmedel som kommunen köper in. Det finns också tydliga förbättringsområden såsom invånarnas upplevelse av trygghet, möjligheten att få plats på förskolan önskat datum och kommunens kostnad för hemtjänst.

Jämfört med föregående år har Halmstads kommun i jämförelse med andra kommuner blivit bättre på bland annat väntetiden på beslut vid ansökan om ekonomiskt bistånd och resultaten på nationella prov för elever i årskurs 3 och 6. Däremot har vi i jämförelse med andra kommuner blivit sämre på bland annat serviceutbudet inom LSS-gruppbostad.

– Att 100 procent av de som ställer en enkel fråga per telefon till kommunen upplever sig ha fått ett gott bemötande ser jag som en tydlig effekt av vårt kontaktcenter Halmstad direkt. Nu blir nästa utmaning att ge våra invånare snabbare svar via telefon, kommenterar kommunchef Henry Bengtsson undersökningen.

Om undersökningen

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att ge våra invånare kunskap om kvaliteten på kommunens verksamhet och att skapa underlag till en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Resultatet av undersökningen används också som underlag i kommunens utvecklings- och förbättringsarbete. Undersökningen är uppdelad inom fem områden som är viktiga för att beskriva en kommuns kvalitet och effektivitet.

Bifogad sammanställning visar Halmstads resultat jämfört med de 240 deltagande kommunerna. Mer om undersökningen finns på Sveriges kommuner och landstings webbplats www.skl.se/kkik.

För mer information kontakta:

Peter Ljungman, verksamhetscontroller, tel 072-224 47 77, peter.ljungman@halmstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.