Skip to main content

Kulturstråk längs Nissan - förslag i ny rapport

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 06:30 CET

Hur kan kulturen användas för att göra området längs Nissan mer levande och tillgängligt? Frågan väcktes av kommunstyrelsen, ställdes till Halmstadborna, och har nu genererat en rapport som innehåller 17 olika förslag på åtgärder.

Åtgärderna bygger på ett stort underlag av synpunkter och idéer som har samlats in från Halmstadbor och besökare under senvåren och sommaren 2016. Arbetet har letts av kulturförvaltningen i bred samverkan med flera andra förvaltningar.

Rapporten visar hur ett sammanhängande kulturstråk ska kunna utvecklas längs Nissan. Stråket går från hamnen i söder till Slottsmöllan i norr. Med båda sidor av Nissan inräknade blir det en slinga på drygt åtta kilometer av väldigt skiftande karaktär.

Förslagen i rapporten handlar om hur befintliga mötesplatser kan lyftas fram, hur nya kan skapas och hur hela stråket kan bindas samman. Det är också ett pilotprojekt för att se hur kulturfrågor kan integreras i samhällsbyggnadsprocessen.

– Det har varit väldigt spännande att få ta del av hur Halmstadborna använder området idag, hur man upplever det och vilka idéer man har. Nissanstråket har ju fantastiska möjligheter och vi tror att med kulturens hjälp kan området bli ännu mer levande och använt, säger Lena Engström, projektledare på kulturförvaltningen.

Bland förslagen hittar man vitt skilda idéer; ljussätta hamnens silos, en experimentyta för nya tillfälliga konstverk, fritt wifi och laddningsplatser för mobiltelefoner och sittmöbler längs stråket.

Bakgrund

Det är kommunstyrelsen som har gett kulturförvaltningen uppdraget att utreda Kulturstråk Nissan. Kommunstyrelsen jobbar tematiskt för att årligen uppmärksamma olika frågor lite extra. 2014 hade kommunstyrelsen kultur som tema och då konstaterades att det ger många positiva effekter när städer låter konsten och kulturen ta plats. Det kan handla om att binda samman en stad, att ge människor möjlighet att mötas och att inse värdet av att integrera mjuka värden i samhällsplaneringen.

Nu är rapporten presenterad för kommunstyrelsen och utgör ett underlag för framtida politisk hantering, men i nuläget är inga beslut om åtgärder fattade.

Ladda ner hela rapporten om Kulturstråk Nissan

För mer information:

Lena Engström, projektledare, 070-699 98 21

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy