Skip to main content

Näringslivsklimatet: Arbetet för förbättringar är redan inlett

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 15:30 CEST

Halmstads kommun har dalat 19 platser i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i landet. Halmstad ligger i år på plats 117 bland 290 kommuner. 
– Vi är medvetna om att förändringar behövs och är mitt uppe i ett arbete för att på sikt nå Sveriges bästa företagsklimat, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Utvecklingsprocessen innehåller en rad olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för företag att verka och etablera sig i Halmstads kommun. Ett viktigt led var att en flytt av ansvaret för näringslivsfrågorna från ett bolag till kommunstyrelsen. Frågornas dignitet slogs också fast när kommunfullmäktige i sitt planeringsdirektiv för de kommande fem åren satte målet att Halmstad ska nå Sveriges bästa företagsklimat.

– Kommunen har också nyligen tagit fram en plan för näringslivsarbetet och vi jobbar nu långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för företagare att nå hållbar tillväxt, säger näringslivschef Lina Siljegård.

Dessutom deltar Halmstads kommun tillsammans med ytterligare fem kommuner i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för bättre företagsklimat.

Svar från 150 företag
Svenskt Näringslivs rankning grundas på flera underlag, dels statistik, dels 150 enkätsvar.

Frågorna har ställts till slumpvis utvalda företag bland de drygt 9 500 som finns i Halmstads kommun. Det sammanfattande betyget som dessa ger till kommunen är 3,4 – en siffra som ligger precis på rikssnittet. En minskning, med 0,1 har skett sedan förra året.

Goda betyg för infrastruktur
I detaljfrågorna får Halmstads kommun såväl ris som ros. Högst betyg ges för tillgången till tele- och IT-nät, samt till vägar, tåg och flyg. Den sistnämnda ska dessutom snart stärkas upp med en ny färjeförbindelse till danska Grenå.

Bland de områden som får sämre betyg finns kommunens service till företagen. Här har ett aktivt förbättringsarbete inletts, bland annat när det gäller bygglovsprocessen.

Exempel på förbättringsarbeten:

  • Ökad dialog med näringslivet genom bland annat nyinrättat näringslivsråd och näringslivsforum.
  • En väg in via kommunens kontaktcenter, med eget knappval för företagare.
  • Kundrådgivare för hantering av bygglov.
  • Tillståndslotsar som hjälper till vid tillståndsansökningar.
  • Nya riktlinjer för konkurrensutsättning som ger fler aktörer möjlighet att driva kommunal verksamhet.
  • Fokus på kompetensförsörjning, bland annat genom ökad samverkan med Högskolan i Halmstad.
  • Förbättrad rådgivning till nya företag genom High5.

Läs mer om den förbättrade bygglovsprocessen:

https://www.halmstad.se/naringslivarbete/nyheterfornaringslivocharbete/nyheterfornaringslivarbete/kommunenforbattrarsinbygglovsprocess.30330.html

För mer information, kontakta:

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-335 56 65
Lina Siljegård, tillväxtdirektör, tfn: 0722-29 78 65

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.