Skip to main content

Ändrade regler för serveringstillstånd - ett av ärendena på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott den 8:e december

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 12:03 CET

Positivt ekonomiskt resultat för perioden januari-november 2015
Kommunstyrelsens ledningsutskott fick under dagens möte information om det ekonomiska läget i kommunen för perioden januari-november 2015. Kommunens resultat för 2015 är +56,7 miljoner kronor. Detta är en förändring med +32 miljoner kronor sedan förra månaden. Förändringen beror till största del på att flera stora verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska sina budgetunderskott. Detta har resulterat i prognoser som ligger närmare den fastställda budgetramen.

Kommunens balanskravresultat för 2015 beräknas uppgå till + 25,7 miljoner kronor och är i och med det positivt för första gången under 2015. Balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en budget där intäkterna överstiger eller är lika med utgifterna. Förutsatt att prognoserna håller året ut kommer kommunen därmed att uppnå balanskravet för 2015.

Science Park blir helägt dotterbolag till Halmstads Näringsliv AB
Kommunstyrelsens ledningsutskott ställde sig under tisdagens möte positiva till att Halmstads Näringsliv AB köper 20 aktier i Science Park Halmstad AB. Köpet innebär att Science Park blir ett helägt dotterbolag till Halmstads Näringsliv AB.

Halmstads Näringslivs AB äger sedan tidigare 490 aktier i Science Park, vilket utgör 49 procent i bolaget. Kommunfullmäktige godkände den 24 november 2015 att Halmstads

Näringslivs AB köpte 490 aktier från Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att kommunstyrelsen skulle köpa återstående 2 procent av aktierna, d v s 20 aktier, i Science Park Halmstad AB från Entreprenörsföreningen. Köpet sker genom Halmstads Näringslivs AB till ett värde av 2 000 kronor.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans i ärendet.

Ändrade regler för serveringstillstånd
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna en uppdatering av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

Uppdateringen ställer krav på att restauranger med serveringstillstånd som har öppet till klockan 02.00 ska ha en entrevärd. Verksamheter med alkoholservering till klockan 03.00 ska dessutom ha danstillstånd samt serveringspersonal som har gått en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Syftet med de nya riktlinjerna är att tydliggöra bestämmelserna för vilka krav som gäller för uteserveringar med alkoholservering samt klargöra reglerna för tillfälligt serveringstillstånd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.