Skip to main content

Omoderna äldreboenden avvecklas när nya öppnar

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 17:33 CEST

I takt med att nya äldreboenden öppnar i Halmstads kommun avvecklas flera boenden som inte är ändamålsenliga. Hemvårdsnämnden har idag fått information kring förslaget som man ska ta ställning på sitt sammanträde den 26 augusti.

Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på särskilda boenden totalt i kommunen.

Hemvårdsförvaltningen har därför haft i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden, och föreslå en avvecklingsplan samt en äldreboendestrategi.

Förslaget innebär att man ersätter boenden, som inte lever upp till dagens krav, med nya och lämpliga boenden för att på så vis höja bostadsstandarden för äldre som bor i särskilda boenden.

De nya boendena kommer att drivas i både kommunal och privat regi.

Valfrihet inom äldreomsorgen innebär att kunden har möjlighet att välja vilket äldreboende man vill bo på oavsett driftsform. Kunden kan välja kommunens verksamhet eller av kommunen godkända privata företag eller intraprenad, så kallade utförare.

Risken för vitesföreläggande från olika tillsynsmyndigheter finns i dag när det gäller föreslagna ej ändamålsenliga boenden.

Även om stängningarna ligger längre fram i tiden så måste besluten fattas nu, eftersom hyresavtalen annars förlängs per automatik i flera år.

Nyetableringar av ändamålsenliga äldreboenden (nuläge)

År 2015

  • Aleris - 54 lgh (centrala Halmstad) Privat regi
  • Oskarströms äldreboende - 60 lgh (Oskarström) Kommunal regi

År 2016

  • Nissabogatan - 64 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

År 2017

  • Kvarnlyckan - 60 lgh(Harplinge) Kommunal regi
  • Nissabogatan - 49 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

Information och hjälp till kunder

De kunder som berörs av de planerade avvecklingarna har fått brev med information och inbjudan till möte. Mötena kommer att hållas efter det att hemvårdsnämndens tagit beslut.

Hemvårdsförvaltningen kommer att göra sitt yttersta för att det ska bli så smidigt och bra som möjligt för de boende och de anhöriga.

Förvaltningen kommer att bekosta flytten, ombesörja det praktiska och erbjuda en ny plats på ett ändamålsenligt boende. Alla kunder kan göra aktiva val när det gäller sitt nya boende

Tilläggsförslag på hemvårdsnämnden

Under sammanträdet antogs ett tilläggsyrkande från nämndens ordförande om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda trygghetsboende i Eldsberga och Getinge.

  • Det här förslaget ger hemvårdsnämnden möjlighet att erbjuda moderna och ändamålsenliga boenden till våra kunder. Vi tar ett helhetsansvar för våra kunder och skapar förutsättningar för en modern äldreomsorg, säger Ann Charlott Mankell (M).

För ytterligare information, kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M) Ordförande hemvårdsnämnden 070-2458269

Rose Marie Henriksson (S) Vice ordförande hemvårdsnämnden 070-81 25 307

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy