Skip to main content

​Realistiska tidsplaner väsentligt för lokalförsörjningsstrategin

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 14:16 CEST

Flera skolor som är inplanerade i kommunens lokalförsörjningsstrategi riskerar att inte stå klara i tid. Det är mycket viktigt att tidsplanen för planerade nybyggda, tillbyggda och renoverade skolor och förskolor är realistisk. Det fastslår barn- och ungdomsnämnden i ett yttrande över kommunens lokalförsörjningsstrategi 2019–2028.

Halmstads kommuns lokalförsörjningsstrategi är en detaljerad plan för hur behoven av kommunala lokaler ser ut de närmaste tio åren. En mycket stor del av lokalbehovet utgörs av skolor och förskolor. Just nu är strategin ute på remiss hos kommunens nämnder.

Barn- och ungdomsnämnden konstaterar i sitt yttrande att lokalförsörjningsstrategin är ett stort steg i rätt riktning för att komma tillrätta med bristen på skol- och förskoleplatser i kommunen. Men tidsplanen i strategin måste vara realistisk och i vissa fall justeras för att gå i takt med behoven.

– Vi ser fortsatt stora utmaningar med att bygga skolor i den takt som elevantalet kräver och därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vår planering så den fungerar väl och håller på längre sikt. Vi har skickat med synpunkter till kommunstyrelsen för att underlätta detta bland annat genom att förlänga planeringstiden för lokalförsörjningsstrategin till 20 år, samt att öppna upp för andra aktörer att utmana kommunen om att bygga skolor, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Under innevarande läsår finns 2 900 elevplatser i tillfälliga lokaler. Om inte tidsplanerna för skolbyggena hålls är risken stor att det kommer att behövas ännu fler tillfälliga lokaler och för det måste det finnas en bra och hållbar plan. Det måste också fram lokaler i god tid för skolor som behöver evakueras under om- och tillbyggnader, det gäller till exempel Nyhemsskolan, Furulundsskolan och Valhallaskolan, samt flexibla lösningar om byggprojekt blir försenade.

– Det är uppenbart att olika delar i kommunen går åt olika håll. Behoven av nya platser i för-och grundskola är akut, här måste hela kommunen kraftsamla och samverka för att möta behovet de kommande åren, därför är jag glad att en enig nämnd beslutade att peka ut HFAB som en viktig aktör för samverkan och dialog, dock krävs det ett politiskt ledarskap om det ska vara möjligt, säger Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden anser också att det behövs göras en särskild utredning av tillgången på idrottslokaler i kommunen. Från hösten utökas timplanen i grundskolan för ämnet idrott, vilket ökar behovet av lokaler. Redan i dag är idrottshallarna i kommunen fullbokade för grundskolan och också gymnasieskolornas behov av idrottslokaler förväntas öka.

Beslut om avgift för fristående förskolor

Barn- och ungdomsnämnden anser att avgiften för att ansöka om tillstånd att bedriva fristående förskola och fritidshem ska vara 25 000 kronor för nyetableringar. Om ansökan rör väsentliga förändringar i ett befintligt tillstånd ska avgiften vara 15 000 kronor.

Den 1 januari 2019 ändrades skollagen så att kommuner har rätt att ta ut en avgift för prövning av fristående förskolor och fritidshem. Lagen reglerar inte hur stor avgiften ska vara, men den ska spegla den enskilde kommunens kostnader för bland annat handläggning.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om alla taxor i Halmstads kommuns och ärendet går nu vidare till fullmäktige för slutgiltigt beslut.

För mer information kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 076-855 12 90
lovisa-aldrin@halmstad.se

Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-930 34 30, lars.elhayek@halmstad.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.