Dptuppay4jzcmxic7swl

The most satisfied students in Sweden are at the Stockholm School of Economics

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 15:41 CEST

​The Stockholm School of Economics has the most satisfied students in Sweden and the most extensive focus on student employability. This is according to Universum’s annual survey FöretagsBarometern for 2017.

Jyyabvnlcspgjse8f0jg

Sveriges nöjdaste studenter finns på Handelshögskolan

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 13:30 CEST

Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på studenternas anställningsbarhet. Det visar Universums undersökning FöretagsBarometern 2017, som rankar både attraktiva arbetsgivare och universitet.

Amt2lcmvvvzbdxcgh4a2

Axel Johnson Gruppen stöttar Handelshögskolans satsning på fördjupat lärande

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 07:00 CEST

Tack vare ett tätt samarbete och en donation på 50 miljoner från Axel Johnson Gruppen kommer Handelshögskolan i Stockholm att lansera Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, en satsning på undervisning och personlig utveckling som blir den största i Handelshögskolans historia.

Isozvhsz8abfp6tfprea

The Axel Johnson Group supports the Stockholm School of Economics’ initiative in in-depth learning

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 07:00 CEST

​Thanks to a close partnership and a donation of SEK 50 million from the Axel Johnson Group, the Stockholm School of Economics will be launching the Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, the largest ever initiative in education and personal development in the history of the Stockholm School of Economics.

Wsx1v3sie4qhsleowe8w

The Stockholm School of Economics launches a research school in retailing

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:07 CEST

​The Center for Retailing (CFR) at the Stockholm School of Economics is starting a postgraduate research program that will strengthen retail research both nationally and internationally.

Wsx1v3sie4qhsleowe8w

Handelshögskolan startar forskarskola inom detaljhandel

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 14:10 CEST

​Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm startar en forskarskola som kommer att stärka detaljhandelsforskningen både nationellt och internationellt. Satsningen finansieras av Handelsrådet och syftar till att bygga en grund för både akademiskt och praktiskt relevant forskning inom detaljhandelsområdet.

Rkyvgmez8nhya02z00tl

Stockholm School of Economics recruits leading international researcher to new Wallenberg chair

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:58 CEST

​Professor Sarah Jack from Lancaster University becomes the first holder of the Jacob and Marcus Wallenberg Chair in Sustainable and Innovative Business Development.

Nqjyjxw6cbao3kjzfpc8

Handelshögskolan rekryterar internationellt ledande forskare i entreprenörskap till ny Wallenbergprofessur

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:46 CEST

Professor Sarah Jack från Lancaster University blir första innehavare av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Meul9cc0akuzq206smjc

Sara Rosengren has been awarded the Association of ICA Retailers’ Chair in Business Administration, Especially Retailing

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:06 CEST

A generous donation from the Association of ICA Retailers has enabled the establishment of a new professorship in retailing at the Stockholm School of Economics. Professor Sara Rosengren has been appointed as the first holder of this chair.

Kut0pkpethprub17kad7

Sara Rosengren tilldelas ICA-handlarnas professur i företagsekonomi, särskilt retailing.

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 12:07 CEST

En generös donation från ICA-handlarnas förbund har möjliggjort inrättandet av en ny professur i retailing. Professor Sara Rosengren, verksam vid Handelshögskolans Center for Retailing har utsetts till professurens första innehavare.

Om Handelshögskolan i Stockholm

En unik handelshögskola

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) förbereder talangfulla människor för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Högskolans utbildningsprogram − ekonomutbildning (kandidat och master), MBA-program, forskarutbildning och vidareutbildning − rankas högt i en internationell jämförelse. I sin utbildnings- och forskningsverksamhet har HHS ett nära samarbete med svenskt näringsliv och utländska forskare och universitet. Handelshögskolan är en privat högskola finansierad av donationer, företagsstöd samt bidrag från svenska staten. År 2009 firade HHS 100-årsjubileum.

Adress

  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Box 6501
  • 113 83 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar