Skip to main content

Årets mottagare av Oscar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi går till Jesper Edman vid Handelshögskolan i Stockholm

Nyhet   •   Nov 19, 2010 11:01 CET

Jesper är verksam vid European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm och Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Japan.

Juryns motivering:
“Detta är en ingående studie av hur utländska banker har etablerat sig i den japanska bankindustrin. Den visar hur de har lyckats vända sitt främlingskap i landet till en konkurrensfördel. Studiens empiriska del är ambitiös och konsekvent genomförd. Dess teoretiska resonemang leder fram till överraskande slutsatser som presenteras på ett övertygande sätt. Avhandlingen har bidragit till en ny förståelse för hur banker kan etableras i en främmande kontext samt hur de kan få fördelar av detta.”

Prissumma
Priset uppgår till 30 000 kronor.

Prisjuryn
- Prof. Flemming Poulfelt, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordf.)
- Prof. Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm
- Prof. Thomas Polesie, Handelshögskolan i Göteborg
- Prof. Maria Bengtsson, Umeå School of Business

Oscar Sillén
Årets doktorsavhandling delas ut till minne av Oscar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi. Oscar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

För ytterligare information, kontakta
- Magnus Rolf, vd, FEI Företagsekonomiska Institutet, 0708-60 61 52, 08-545 137 90, magnus.rolf@fei.se
- Professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm, ledamot av prisjuryn,
070-299 62 97, sven-erik.sjostrand@hhs.se

Om FEI
Utbildningsföretaget FEI är ett helägt dotterbolag till Föreningen Företagsekonomiska Institutet – en ideell förening som grundades redan 1888. En av Föreningens huvuduppgifter är att “stödja och stimulera företagsekonomisk forskning och utveckling.”

Om Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera