Skip to main content

Vägen till framgångsrik innovationspolitik

Nyhet   •   Jul 04, 2012 08:54 CEST

Sveriges innovationskraft, regioner och kluster diskuteras i en ny debattbok författad av professor Örjan Sölvell och ekon dr Göran Lindqvist, båda vid Handelshögskolan i Stockholm, som lanseras i Almedalen på torsdag.

− Vi pekar ut några vägar till en framgångsrik innovationspolitik för Sverige. Bland annat presenterar vi en modell med sju ”innovationsgap” som hjälper oss att förstå vad som kan hämma innovationskraften inom regioner och kluster. För att bygga ett mer innovationskraftigt Sverige, behöver alla aktörer på den regionala klusterscenen hjälpa till att överbrygga dessa gap, så att kunskaper, idéer, och resurser hos olika typer av aktörer kan blandas, kombineras och rekombineras, säger Örjan Sölvell.

Frön till innovationer kan uppstå nästan var och när som helst, men processen fram till användbara och kommersialiserbara produkter, tjänster och affärsmodeller, innehåller stora inslag av lokala och regionala möten, samarbeten och processer. De flesta marknader är idag internationella eller globala, men det komplicerade stötande och blötande som en innovationsprocess innebär, sker i dagliga möten och täta förtroendebaserade nätverk. Det är här som de regionala betingelserna och klusterdynamiken kommer in.

− Det är ingen slump att forskning, debatt och politik så ofta refererar till Silicon Valley, Hollywood eller för den delen Stockholm-Uppsala Bio eller Kista ICT. Hollywood kan ses som en metafor för hur en ökad globalisering av marknader faktiskt lett till en ökad lokalisering av strategiska resurser såsom specialiserat humankapital, huvudkontorsfunktioner, riskkapital och liknande till fåtal punkter på globen. Det kan synas något paradoxalt, att ökad globalisering skulle leda till ökad ”lokalisering”, dvs. ökat fokus på kluster. Det vanliga är ju att man talar om att ökad globalisering drar undan mattan för de lokala, regionala och nationella processerna och beslutsfattandet. För att förstå den ökade lokaliseringen i världen måste vi förstå hur kluster fungerar, säger Örjan Sölvell.

I den här skriften redogörs för hur dynamiska kluster á la Hollywood fungerar, eller som ofta är fallet, inte fungerar. I verkligheten stöter vi på mängder av innovationsmisslyckanden och gap mellan de olika typerna av aktörer.

− För att bidra till förbättrad innovationskraft i Sverige är det viktigt att beslutsfattarna dels förstår hur innovationsprocesser i verkligheten går till och vilken central roll de omkringliggande regionala betingelserna och klusterbetingelserna spelar. Vi pekar här på hur innovationsgapen kan överbryggas för att förbättra innovationskraften i Sverige.

För mer information, kontakta:

Örjan Sölvell, orjan.solvell@hhs.se, 0739-504 998

Debattboken Innovationer, regioner och kluster - Vägen till en framgångsrik innovationspolitik av Örjan Sölvell och Göran Lindqvist med medverkan av Mats Williams är en rapport från Näringspolitiskt forum som presenteras under Almedalsveckan.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.