Skip to main content

Direktkontakt med bolag skapar bäst avkastning för aktivt förvaltade fonder

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 13:02 CEST

Foto: Juliana Wiklund

Aktivt förvaltade fonder skapar mervärde genom att införskaffa information direkt från företagsledningen, visar Emelie Fröberg vid Handelshögskolan i Stockholm i sin doktorsavhandling.

I avhandlingen ”Seeking Alpha—and finding it”, undersöker Emelie Fröberg hur professionella investerare söker information som ligger till grund för beslut om vilka aktier som ska ingå i aktivt förvaltade aktiefonder. Utvecklingen på dessa aktiefonder har en stor påverkan på samhällets framtida pensioner och privata fondsparares förmögenheter.

−De fondförvaltare som hade direktkontakt med bolag ungefär varannan vecka presterade systematiskt bättre än de andra aktiva förvaltarna, och lyckades skapa mervärde, berättar Emelie Fröberg.

Fondförvaltare som söker information via externa och interna rådgivare (sälj- och köpsidan) visade motsatta effekter på fondernas resultat. Avhandlingen visade vidare att genomsnittet av fondförvaltare underpresterade ett passivt marknadsindex.

−Tidigare forskning har visat att både fondförvaltare och aktieanalytiker, oavsett om de är på sälj- eller köpsidan, anser att information direkt från företagsledningen är den absolut viktigaste källan inför ett investeringsbeslut, säger Emelie Fröberg. Mina studier visar att de fondförvaltare som får informationen i första led lyckas skapa en överavkastning.

Avhandlingen belyser också en stor spridning i hur fondförvaltare uppfattade aktiemarknader – antingen som fundamentalt drivna eller som beteendedrivna – och hur villiga de är att ta risk. Dock påverkade dessa uppfattningar inte fondernas resultat.

För mer information, kontakta:

Emelie Fröberg,
Center for Economic Psychology
Handelshögskolan i Stockholm
Emelie.Froberg@hhs.se
Telefon: 08-736 94 50

eller

Jonas Weschke
Communication and Marketing Manager
Handelshögskolan i Stockholm
Jonas.weschke@hhs.se
+46 70 555 81 69

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy