Skip to main content

Handelshögskolan i Riga vill stärka den undersökande journalistiken

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 12:18 CET

Handelshögskolan i Riga startar ett utbildningsprogram för journalister från länderna i Östliga partnerskapet. Syftet är att stärka kompetensen kring undersökande journalistik, sociala medier och stärka journalisternas regionala nätverk.

Centre for Media Studies vid Handelshögskolan i Riga startar ett utbildningsprogram för 25 journalister från länderna i Östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland).

Fri och ansvarsutkrävande media är en grundförutsättning för ett transparent, demokratiskt och marknadsekonomiskt samhälle och utbildningsinsatsen kan förväntas stärka mediekompetensen i regionen. Utbildningsprogrammet är i linje med Sveriges prioriteringar på området och Utrikesdepartementet anslår därför 235 000 euro till Handelshögskolan i Riga.


För mer information, kontakta:

Anders Paalzow, President Stockholm School of Economics in Riga
anders.paalsow@hhs.se
+46-8-736 9207

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy