Skip to main content

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM UTVECKLAR E-LEARNING OCH FÖRSTÄRKER SINA FORSKNINGSRESURSER

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:20 CEST

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har generöst beviljat ekonomiskt stöd till Centre for Business Law vid Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att möjliggöra en utveckling av undervisningspedagogiken och förstärka den forskning som bedrivs inom rättsvetenskap vid högskolan.

Projektet har budgeterats till 1 miljon kronor under fyra år. Stödet kommer främst att användas till att utveckla användningen av digitala media inom undervisningen, bland annat inspelningar av föreläsningar och föreläsningsmaterial (så kallad podcasting) som kan användas som stöd för inlärningen och som repetition samt som kursdokumentation. Därutöver skall stödet användas till att förstärka centrets biblioteksresurser samt till gästföreläsningar.

För närmare information om Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse och dess verksamhet, besök www.johanochjakobsoderbergsstiftelse.nu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Henriksson, Docent i handelsrätt, jur. dr, civ.ek. DHS, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-7369182
E-post: lars.henriksson@hhs.se

Utbildning och forskning inom rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm bedrivs vid Centre for Business Law. Verksamheten omfattar näringslivsrelevant juridik, främst central civilrätt och obligationsrätt, associationsrätt, skatterätt, EG-rätt, marknadsrätt och konkurrensrätt samt immaterialrätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy