Skip to main content

Laurence Romani beviljas anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 16:09 CET

Laurence Romani vid Handelshögskolan i Stockholm (Center for Advanced Studies in Leadership, CASL) och hennes projektgrupp har beviljats anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse för ett forskningsprojekt. Projektgruppen beviljas drygt 7 miljoner kronor för forskning i fyra år.  

Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanande idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning. Laurence Romanis projektgrupp beviljas anslag för projektet ’Ledning av kulturell mångfald’. Projektgruppen består av Laurence Romani (PhD), Charlotte Holgersson (PhD, KTH), Sara Louise Muhr (PhD, Lunds universitet).

− För att som finansiär våga satsa på de originella och djärva idéerna krävs att forskarna tydligt kan peka på genomförbarhet. Man måste därför upp till bevis både om forskargruppens skicklighet och designen av forskningsarbetet. Vi är övertygade om att årets beviljade projekt motsvarar högt ställda förväntningar i alla dessa avseenden, säger Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse.

Om forskningsprojektet ’Vad är det som händer? En studie av motsättningar i ledningen av kulturell mångfald’
Mångfaldsbegreppet inbegriper idag många aspekter så som kön, etnicitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning och kroppslig funktion. Även nationell kultur har blivit en mångfaldsfråga. Alla dessa kategorier är uttryck för kulturell mångfald. Kulturell mångfald bygger på idén om tolerans för kulturella olikheter, vilka syftar till att förbättra organisationers resultat. Ny forskning visar att dominerande teorier och praktiker för ledningen av kulturell mångfald paradoxalt nog är oetiska då de låser fast människor i kategorier. Människor fråntas därmed sin mänsklighet och detta omöjliggör en respektfull relation i förhållande till grundläggande humanistiska värderingar.

Forskningsprojektet avser att studera vad som faktiskt händer i organisationer som aktivt försöker utveckla ett ledarskap för kulturell mångfald. Med etnografiska metoder undersöks hur medarbetare och chefer hanterar kulturell mångfald i det praktiska vardagsarbetet. Studien fokuserar även på medarbetarnas syn och förväntningar på frågor som rör kulturell mångfald och därmed utforskas huruvida kulturell mångfald kan ledas utifrån starka etiska grunder. Projektets strävan är att utveckla ny kunskap kring en ledning av kulturell mångfald som är respektfull och etiskt grundad.


För mer information, kontakta:
Laurence Romani, 08-736 94 82, Laurence.Romani@hhs.se

Pressbild (från vänster): Charlotte Holgersson, Laurence Romani.

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera