Skip to main content

Mette Morsing tilldelas Handelshögskolans nya professur inom hållbara marknader

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 16:30 CET

Styrelsen vid Handelshögskolan i Stockholm har idag beslutat att tilldela professor Mette Morsing den nya professuren The Mistra Chair in Sustainable markets, finansierad av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

− Vi är mycket glada över The Mistra Chair in Sustainable Markets. Professuren har stor betydelse för Handelshögskolan och ger oss en efterlängtad möjlighet att kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället. Med dagens utmaningar är det helt nödvändigt att dessa frågor får en större roll i vår forskning och utbildning, säger Lars Strannegård, Rektor vid Handelshögskolan.

Professor Mette Morsing kommer att leda den vetenskapliga verksamheten vid The Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan och kommer även att vara involverad i Handelshögskolans utbildning relaterad till hållbarhet.

− Den nya professuren kommer att förankra hållbarhetsforskningen på Handelshögskolan samt kraftfullt bidra till en fortsatt stark utveckling av Misums forskning kring marknader och social- och miljömässig hållbarhet. Professor Morsing är en fantastisk rekrytering för oss och jag ser fram emot att tillsammans med henne utveckla hållbarhetsfrågorna genom forskning, utbildning och samverkan, säger Lin Lerpold, Associate Professor och Executive Director, Misum.

Mette Morsing har sedan 2007 varit professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS). Hennes tvärvetenskapliga forskning inom ledning, styrning, sociologi och kommunikationsvetenskap har fokuserat på CSR och hållbarhet.

− Jag ser mycket fram emot att få komma till Handelshögskolan i Stockholm och i synnerhet att bli en del av Misums team. Hållbar utveckling är en stor utmaning i dagens samhälle, och jag anser att högre utbildningsinstitutioner har en mycket större roll att spela än de hittills haft, säger Mette Morsing.

Mellan 2002 och 2012 var Mette Morsing ansvarig för CBS Center for Corporate Social Responsibility, ett tvärvetenskapligt forskningscenter som hon också startade.

Mette Morsings forskning har publicerats i framstående vetenskapliga tidskrifter som bland annat Journal of Management Studies, Business Ethics Quarterly och Organization. Hennes publikationer har fått mer än 3 000 vetenskapliga citeringar.

Mette Morsing har tjänstgjort som forskningschef för ett antal nationella och internationella forskningsprojekt bland andra hos EU-kommissionen, Nordisk samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS), det danska strategiska forskningsrådet och VELUX/Villum Foundation.

För mer information kontakta:
Lars Strannegård, Rektor
Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegard@hhs.se
08-736 9012

Lin Lerpold, Associate Professor och Executive Director
Misum
Lin.Lerpold@hhs.se
08-736 9736

Åke Iverfeldt, VD
Mísum
ake.iverfeldt@mistra.org
08-791 1024

Mette Morsing, Professor
Copenhagen Business School
mm.ikl@cbs.dk
+4538153205

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy