Skip to main content

Ny ägarstruktur och finansering skapar ett fundament för fortsatt positiv utveckling för SSE Riga

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 08:25 CEST

SSE Riga grundades 1993, som ett gemensamt projekt mellan den lettiska regeringen och Handelshögskolan i Stockholm, med syfte att erbjuda näringslivet en konkurrenskraftig ekonomiutbildning och ledarskapsträning. De första studenterna började 1994 och sedan dess har SSE Riga etablerat sig som en ledande aktör i regionen. Redan vid grundandet beslutades att ägandet skulle överföras till en lettisk ägare efter en given tidsperiod.

Vid en ceremoni i Riga den 10 september, slutfördes överföringen av aktierna i SSE Riga från Handelshögskolan i Stockholm till SSE Riga Foundation.

“Vi har nu uppfyllt SSE Rigas grundares avsikt – att skolan slutligen skulle överföras till en lettisk ägare. Jag är mycket glad över att vi har hittat en lösning, som garanterar SSE Riga’s oberoende samtidigt som ett nära förhållande till Handelshögskolan i Stockholm kan bestå. Detta sker genom vår närvaro i styrelsen för SSE Riga Foundation samt genom ett varumärkesavtal. Studenterna i såväl BSc- som MBA-programmet vid SSE Riga kommer härigenom få en utbildningserfarenhet, som är i paritet med den som erbjuds vid Handelshögskolan i Stockholm”, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

SSE Riga Foundation har tre grundare. Två av dem är starka akademiska institutioner, Handelshögskolan i Stockholm och University of Latvia, båda ledande i sina respektive länder. Den tredje grundaren är SSE Riga Alumni Association, vars engagemang för SSE Riga manifesterats genom de nära 70 000 euro, som de har samlat in den senaste månaden och som ska användas till stipendier till behövande BSc-studenter vid SSE Riga.

Den nya ägarstrukturen skapar ett fundament för en positiv framtida utveckling. Den nu genomförda lösningen har möjliggjorts genom generöst finansiellt stöd från de tre i Baltikum aktiva, ledande svenska bankerna Nordea, SEB och Swedbank, samt genom Johan Björkmans stiftelse. Deras stöd har spelat en avgörande roll i att säkra en solid bas för den framtida utvecklingen av SSE Riga. Dessutom kommer den lettiska regeringen, såväl som de långvariga välgörarna TeliaSonera och “Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning”, alla fortsätta att stödja skolan. Den svenska regeringen kommer stödja SSE Riga genom ett antal stipendier öppna för studenter från östeuropeiska länder utanför EU.

“Den nya strukturen innebär en uthållig lösning för skolans utveckling. I detta sammanhang är jag extremt glad över det stöd för skolan, som visats av såväl alumni som våra välgörare – utan deras stöd skulle denna lösning inte varit möjlig. Utmaningen framför oss är att samla in ytterligare medel från Baltikum såväl som internationella källor för att hålla nere terminsavgifterna och på så sätt fortsätta kunna attrahera toppstudenter från Baltikum”, säger Anders Paalzow, rektor vid SSE Riga.

För ytterligare information kontakta:

Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, 08 736 90 12, lars.bergman@hhs.se

Anders Paalzow, rektor vid SSE Riga, 070 375 1160, anders.paalzow@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy