Skip to main content

TRIPS-avtalet bra för utvecklingsländer i ett längre perspektiv

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 10:15 CEST

Amanda Jakobsson vid Handelshögskolan i Stockholm utmanar i en ny avhandling den traditionella uppfattningen att ett multilateralt avtal för stärkta intellektuella äganderätter, som TRIPS-avtalet, missgynnar utvecklingsländer.

Utvecklingsländers kapacitet att producera högteknologiska varor har gjort att många företag väljer att flytta sin produktion till utvecklingsländer. Att produktionen flyttas till länder med lägre produktionskostnader men svagare juridiska institutioner har medfört nya utmaningar för världshandeln.

Patentskydd och copyrights i utvecklingsländer har varit ett kontroversiellt ämne i decennier. Det multilaterala avtal som idag styr dispyter över patentskydd och copyrights är the ‘Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)’ från 1994.

− I och med TRIPS-avtalet krävde Världshandelsorganisationen (WTO) att alla dess medlemsländer introducerade copyrights och patentskydd. Det var framförallt utvecklingsländer som saknade denna typ av institutioner och dessa länder var tvungna att stärka sitt skydd av intellektuella äganderätter för att kunna fortsätta vara medlemmar i WTO, säger Amanda Jakobsson.

TRIPS-avtalet har kritiserats för att leda till höjda priser för fattiga konsumenter till förmån för patentinnehavande multinationella företag och för att begränsa teknologisk utveckling i utvecklingsländer.

− I min avhandling utmanar jag den vedertagna uppfattningen att ett multilateralt avtal för stärkta patentskydd och copyrights, som TRIPS-avtalet, är dåligt för utvecklingsländer, säger Amanda Jakobsson.

Amanda Jakobsson har studerat handel mellan Nord och Syd, d.v.s. en region bestående av utvecklade högteknologiska länder och en region bestående av utvecklingsländer. Resultatet visar att stärkta patentskydd och copyrights i Syd (som i TRIPS-avtalet) leder till mer innovation i Nord, mer utländska direktinvesteringar och mer överföring av teknologi från Nord till Syd, och på längre sikt högre välfärd för konsumenter i Syd.

− Konsumenter i Syd gynnas även av handelsliberalisering med lägre handelskostnader men välfärdsvinsterna från TRIPS-avtalet är avsevärt större. I kontrast till den vedertagna uppfattningen är alltså TRIPS-avtalet bra för utvecklingsländer i ett längre perspektiv, säger Amanda Jakobsson.

För mer information, kontakta:
Amanda Jakobsson, tel. 070-2743397 alternativt +65 9150 1556, amanda.jakobsson@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy