Skip to main content

Två nya professorer i företagsekonomi utsedda vid Handelshögskolan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 15:42 CET

Styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm har utsett två nya professorer; Kalle Kraus och Henrik Nilsson

De nya professorernas titlar och forskningsområden

Kalle Kraus, professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning. Kalle Kraus forskning handlar om ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer och nätverk. Han analyserar hur företag och organisationer kan designa och implementera ekonomistyrningsverktyg, såsom kalkyler och prestationsmätning, för att bättre ta i beaktan den ökade betydelsen av exempelvis strategiska allianser och joint ventures. Han har studerat dessa frågor i privata företag, offentliga organisationer och NGOs. Tillsammans med Martin Carlsson-Wall, docent vid Handelshögskolan, har han också startat Center for Sports and Business där ekonomistyrningens roll i sportorganisationer är en central del i centrets forskning. Centret har ett nära samarbete med bland andra Svensk Elitfotboll, Svensk Handboll, Svenska Hockeyligan, En Svensk Klassiker och Svensk Travsport.

Här kan du läsa mer om Kalle Kraus

Henrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering. Hans forskning har varit inriktad mot studier av insiderhandel, hållbarhet, externredovisning och revision. Genom att använda unik svensk data har han utvecklat och testat hypoteser om hur personliga egenskaper, såsom grad av riskbenägenhet och expertis, hos ekonomichefer och revisorer påverkar redovisnings- och revisionskvaliteten. Han forskar även om hur olika karaktärsdrag hos verkställande direktörer och styrelsemedlemmar påverkar deras aktiehandel och skattebeteende.

Här kan du läsa mer om Henrik Nilsson

För mer information, kontakta:

Lars Strannegård, Rektor
Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegard@hhs.se
08-736 9012


Jonas Weschke, Kommunikationschef, Handelshögskolan i Stockholm
Jonas.Weschke@hhs.se
+46-8-736 9016

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy