Skip to main content

Se förändring som en konstant del av processen

Nyhet   •   Nov 23, 2016 13:23 CET

Foto | Daniel Persson, FlowPix

Vad är det som krävs för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga i en internationell kontext de kommande åren? Framtidsanalytikern Claudia Olsson svarar.

Internationella Handelsdagen den 1 december är Västsveriges dag för export och import. Dagen riktar sig mot företag som vill ta sig ut på den internationella marknaden och kan även ses som ett lanseringsevent för det regionala exportcentrum som ska placeras i Västsverige. Under dagen erbjuds besökarna sex olika workshops under ämnena digitalisering och globala megatrender. Talare i år är bland andra Henrik Mitelman, oberoende analytiker och krönikör på Dagens Industri, och teknik- och framtidsanalytikern Claudia Olsson. Internationella Handelsdagen arrangeras av aktörerna bakom Exportcenter Västra Götaland, vars representanter kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Claudia Olsson har gedigen erfarenhet av analyser av teknikens påverkan på företag och samhälle och har tidigare jobbat för FN och UD och är Associate Faculty på Singularity University vid NASA Ames i Kalifornien. Hon är VD för företaget Exponential Holding AB som är Sveriges ledande utbildningsföretag inom exponentiell teknik. I år utnämndes hon till European David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission, en organisation där ledare från hela världen träffas för att diskutera global samverkan.

Fyra saker som företag som behöver göra framöver för att hinna med i den snabba utvecklingen och vara konkurrenskraftiga, enligt Claudia Olsson:

1. Förbereda sina organisationsstrukturer för en digitaliserad värld

- Varje dag kommer nya appar som omdefinierar hur vi betalar för saker, handlar, träffar partners, säljer saker, hur vi flyttar våra bilar och hyr ut våra bostäder. Företag måste kunna lyssna in och möta kunden i de här nya typerna av ekosystem och värdekedjor som växer fram. För att kunna göra det går det inte att ha lika långa beslutsvägar som tidigare. Det betyder att man i organisationen måste omdefiniera informationsflödet, tilliten mellan olika avdelningar och de olika hierarkier som har den beslutsfattande kapaciteten. Helt enkelt ge mandat att genomföra förändringar nära den marknad som förändras så snabbt.

2. Öka lärandet i organisationen

- Tidigare har lärandet varit baserat på att man går universitet eller högskola och sedan börjar jobba med det man är utbildad för. Nu kommer ny teknik så pass snabbt och med sådan dominerande effekt. Det innebär att företagen måste investera i livslångt lärande för sina medarbetare. Man måste budgetera för lärande och också få in det som en självklarhet i kulturen; att konstant jobba för att uppdatera kunskap inom sitt område. Vi måste medvetet få in ett mindset kring förändring som en konstant del av processen, inte något man fattar beslut om då och då.

3. Ändra arbetssätt kring risktagande och innovation

- Man vet inte vilken av teknologierna som kommer att ha störst genomslag de kommande åren. Men man kan inte heller luta sig tillbaka och invänta det som sker. Det gör att man måste ta större risker och testa i termer av ny teknik, marknadsmodeller och affärsmodeller. Man måste samtidigt ha ett smart risktagande.

- Detta innebär att budgetera för avgränsade pilotprojekt som inte riskerar den existerande verksamheten, men som har potential att utveckla den genom att på innovativa sätt tillvarata den nya tekniken. Det är också viktigt att ha i åtanke att vissa projekt inte kommer att lyckas. På detta sätt snabbar man också upp lärprocesserna i bolaget - genom ett ansvarsfullt risktagande lär man sig vad som funkar och inte.

4. Ta tillvara på internationella nätverk och erfarenheter

- Många bolag vill att deras anställda ska ha utländsk utbildning eller erfarenhet, men när de sedan börjar jobba saknas strukturer för att fånga upp dessa kunskaper. Det finns mycket att vinna i att undersöka hur man kan använda individers kunskaper, erfarenheter och nätverk för att öppna upp för till exempel fler exporttillfällen.

- Singapore är ett exempel på ett land som tillsätter exempelvis ledare inom näringsliv och akademi med internationell bakgrund och erfarenhet på höga positioner. Genom sin internationella ledarerfarenhet kan de öppna upp nätverk och ta in kompetens från andra delar av världen och verkligen implementera det i sina system. Där har vi mycket att lära. Den flexibilitet och anpassningsförmåga som individer med internationell erfarenhet besitter kommer att vara av stor vikt för företagen framöver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy