Skip to main content

Bostadsbristen kan kosta Göteborg miljarder

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 07:00 CET

Göteborg 18 december, 2013

Bostadsbristen kan kosta Göteborg miljarder


Bostadsbristen i Göteborg blir allt mer akut och riskerar på sikt att bli en dyr affär. Cirka 200 miljarder i produktionsbortfall och uppemot 3,5 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Så ser konsekvensen ut om inte byggtakten fördubblas fram till 2030. Det visar den rapport som Västsvenska Handelskammaren tillsammans med HSB tagit fram och som presenteras för politiker och tjänstemän onsdag den 18 december.

Under perioden 1993-2012 har Stor-Göteborg vuxit med mer än 150 000 personer. I dag är vi nära miljonstrecket med 950 000 invånare, vilket motsvarar ett helt Hisingen. Fram till 2030 förväntas Göteborg öka med uppemot 170 000 personer. Där cirka hälften består av inflyttning.

-  I snitt växer Stor-Göteborg med 200 personer eller fem busslaster i veckan, hälften av dem är personer som flyttar in. Det är bra eftersom det bidrar till att staden växer och stärker sin konkurrenskraft. Samtidigt riskerar bostadsbristen att matta av tillväxten, säger Johan Trouvé vd på Västsvenska Handelskammaren.

Göteborg med omnejd är motorn i den västsvenska tillväxten enligt rapporten. Mer än 80 procent av regionens arbetstillfällen skapas i Stor-Göteborg och uppemot 70 procent av den så kallade BRP,(regionala motsvarigheten till BNP), är knuten till Göteborg och dess kranskommuner.

Idag byggs i genomsnitt 3 000 bostäder per år i Stor-Göteborg. Men det räcker inte. Rapporten visar att gapet mellan nyproduktionen av bostäder och befolkningstillväxten har ökat under de senaste 20 åren och är nu tillbaka samma höga nivå som i början av 1990-talet. Enligt beräkningarna från WSP krävs en årlig produktion på 5 100 för att tillgodose behoven i det växande Stor-Göteborg. Annars riskerar ekonomiska effekter att utebli. Det mest sannolika scenariot i analysen spår en nota motsvarande 200 miljarder i produktionsbortfall till följd av bostadsbrist. Det motsvarar 10 års skatteintäkter för hela Göteborgs Stad.

-  Att bygga 50 procent mer är en stor utmaning, som vi gärna tar. Men för att lyckas måste vi fokusera på att lösa problemet med långsamma och krångliga planprocesser. Ett sätt är att låta oss byggherrar i samverkan med kommunen föra ett dialogarbete likt vi har gjort i Nya Hovås. Genom dialog kan detaljplanen tas fram snabbare, ha högre kvalité och vara bättre förankrad, säger Lars Göran Andersson, vd för HSB Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Anna Werner, kommunikatör Västsvenska Handelskammaren, tel. 0706-86 56 96, anna.werner@handelskammaren.net

Cecilia Lööf, Informationschef HSB Göteborg, tel. 070-721 51 77, cecilia.loof@hsb.se

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy