Skip to main content

Bra förändringar av trängselskatten i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 14:55 CEST

Kontaktpersoner
Stefan Gustavsson, ansvarig public affairs, 0734-282134
Johan Trouvé, vd, 0705-534514


Trafikverket presenterade idag ett förändrat förslag kring utformningen av trängselskatt i Göteborg. Förändringarna innebär bland annat införandet av en flerpassageregel och justeringar i det område där trängselskatten kommer att tas upp. Handelskammaren uppskattar förändringarna som regeringen nu får ta ställning till.

Flerpassageregeln innebär att man bara betalar en gång, även man passerar två betalstationer inom en timme.

- Detta har vi fört fram som viktigt för systemets funktion och vi är glada över att det nu verkar bli en flerpassageregel. Att Trafikverket föreslår ett intervall på 60 minuters är också positivt, eftersom köer och störningar i trafiksystemet annars ofta skulle kunna leda till dubbel skatt, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Det nya förslaget innebär också att stora delar av de områden på Hisingen som tidigare var innanför området, nu hamnar utanför. Det gäller bland annat Lundby och Backaplan. Förändringen innebär också nästan 20 procent färre betalstationer. Det nya systemet förefaller enklare, vilket borde innebära lägre kostnader för att driva systemet, säger Handelskammaren.

- Systemet ska vara smart och kostnadseffektivt, och vi utgår från att det nya förslaget innebär lägre kostnader, säger Johan Trouvé.

Att Lundby nu hamnar utanför systemet har varit viktigt för många företag på Hisingen. Även övriga förändringar kring exempelvis Backaplan är en följd av den kritik som förts fram.

- Utformningen av trängselskatten påverkar företagen och det är därför bra att näringslivets synpunkter tas på allvar. Jag vill därför ge ett gott betyg till Trafikverkets utredningsgrupp för hur man har hanterat frågan.

- Fortfarande saknar vi en analys av hur trängselskatten påverkar områden med många arbetsplatser som till exempel Arendal, Mölndal, Sisjön, Volvo Torslanda, City etc. I analysen vill vi också se att man tar hänsyn till den kollektivtrafikförsörjning som planeras inför systemets start. Om man bara tittar på hur olika bostadsområden påverkas av systemet, missar man en viktig pusselbit för att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt trafiksystem för Göteborgsregionen, avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera