Skip to main content

Fortsatt framtidstro hos företagen i Boråsregionen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 09:41 CET

Höjda varseltal och en olöst hamnkonflikt får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att tillfälligt vända nedåt men företagen i Borås ser fortsatt ljust på konjunkturutvecklingen.

 - De flesta konjunkturindikatorerna ligger kvar på höga nivåer men ett stort antal varsel drar ner vår konjunkturindikator något säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

- De höga varseltalen till trots så är arbetsmarknaden fortsatt stark. Överallt i Västsverige, i bransch efter bransch skriker företagen efter kompetenta medarbetare och konsumtionen hos de västsvenska hushållen ligger kvar på en hög nivå. Det visar att vi är inne i en mycket stark konjunktur säger Johan Trouvé.

I prognosen ser Handelskammarens företagspanel i Boråsregionen fortsatt god konjunktur på lång sikt men något sämre på kort sikt.

- Sverige är världens 6:e mest globaliserade land. Den ökande graden av populism och protektionism vi ser i omvärlden, inte minst från USA skapar troligtvis osäkerhet säger Ove Lillestöl, regionchef Sjuhärad.

- Även den återkommande konflikten i Göteborgs hamn riskerar att påverka handeln med omvärlden och leda till försämrad konkurrenskraft. Samtidigt ser vi nu en allt mer tilltagande kompetensbrist som skapar viss osäkerhet hos våra företag

- Att Boråsföretagen ser fortsatt ljust på framtiden trots riskerna är ett styrkebesked avslutar Ove Lillestöl.

Så görs Handelskammarens konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt. 

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.