Skip to main content

Många västsvenskar i viktiga utskott

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 10:09 CEST

Kontaktpersoner:
Katrien Vanhaverbeke, public affairs Stockholm, 0708-924343
Robert Odenjung, informationschef, 0709-639633


När partierna nu har fördelat utskottsplatserna i riksdagen är Handelskammaren positivt överraskad. Av riksdagens sexton utskott har Handelskammaren valt ut sju som viktigare för näringslivet än de andra. Andelen västsvenskar i dessa fortsätter att öka, säger Katrien Vanhaverbeke.

Under förrförra mandatperioden var det 19 procent västsvenskar i de näringslivsinriktade utskotten. Det ökade under förra mandatperioden till 22 procent.

- När vi nu går igenom samma utskott har andelen västsvenskar ökat till 24 procent. Det är väldigt positivt. Vi tolkar den här uppgången på två sätt. Dels är många av våra västsvenska riksdagsledamöter mer intresserade av de näringslivsorienterade utskotten än vad andra regioners ledamöter är. Uppenbarligen uppfattas de också som kvalificerade för dessa utskott, säger Katrien Vanhaverbeke som ansvarar för Västsvenska Industri- och Handelskammarens kontor i Stockholm.

Tonen från Handelskammaren är annorlunda än efter förra veckans presentationen av statsråden. Då konstaterade Handelskammaren att sex av sju nya ministrar var hämtade från Stockholm - och beklagade att inte en enda av de 24 statsråden var från Västsverige.

- Det är givetvis inte bra. Västsveriges inflytande på den nationella arenan är en av många viktiga konkurrensfrågor. Därför följer vi fortlöpande hur den västsvenska representationen utvecklas. Vi har studerat frågan sedan 2002 och Västsverige är fortfarande är en underrepresenterad region, säger Katrien Vanhaverbeke.

Nästa granskning är tillsättandet av styrelser till de statliga bolagen. Det arbetet pågår nu och kommer i vår att resultera i en uppsättning nya styrelser.

- Om inflytandet i riksdagens näringslivsorienterade utskott har utvecklats positivt, lämnar andelen västsvenskar i bolagen mycket i övrigt att önska. Det kan bli mycket bättre, avslutar Katrien Vanhaverbeke.

De sju utskott som Handelskammaren betraktar som mer näringslivsinriktade än övriga är arbetsmarknadsutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet, utbildningsutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet. Västsverige definieras här som Halland och de fem valkretsarna i Västra Götaland.

Läs mer om Handelskammarens arbete för ökat västsvenskt inflytande i rapporten ”En tyst del av Sverige 2009” som presenterades i oktober 2009.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy