Skip to main content

Optimism hos företagen i Borås

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 07:30 CET

Det nya året har börjat starkt och företagen i Borås ser ljust på framtiden. Ett minskat antal varsel i kombination med ökad konsumtion leder till att den redan goda konjunkturen nu stärks ytterligare

- De flesta indikatorer ser bättre ut jämfört med vår föregående mätning och konjunkturen fortsätter att vara stark när vi nu går in i 2018, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel minskar jämfört med senaste mätningen i november. Samtidigt fortsätter konsumtionen att öka. Bilförsäljningen ligger på historiskt mycket höga nivåer. Västsverige redovisar god tillväxt och sysselsättningen är rekordhög. Göteborgsregionen utmärker sig särskilt genom att under lång tid redovisa lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna.

Handelskammarens företagspanel i Borås är fortsatt optimistiska kring konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Företagens optimism är väldigt glädjande och det ger tillförsikt att företagen visar stark framtidstro trots att högkonjunkturen nu varat under lång tid säger Ove Lillestöl regionchef i Borås.

- Samtidigt ser vi en kompetensbrist som ökar månad för månad. Trots det har vi många studenter i regionen som har svårt att hitta jobb efter examen. Därför är det oerhört glädjande att regeringen i veckan beslutade att flytta statliga arbetstillfällen till Borås. Det ger en välkommen bredd till arbetsmarknaden.

Den olösta konflikten i Göteborgs Hamn ger dock fortsatt skäl till oro enligt Ove Lillestöl.

- Hamnkonflikten får förödande konsekvenser för industrin och riskerar arbetstillfällen inte bara i Borås utan i hela landet. Containerterminalen i Göteborgs hamn, som under rådande högkonjunktur borde vara en tillgång har blivit en belastning. Samtidigt är det viktigt att nämna att de andra hamnarna går bra, vilket stärker konjunkturen.

- Att företagen i Borås ser ljust på framtiden trots orosmoment, både i form av en olöst hamnkonflikt samt en tilltagande brist på kompetens är ett styrkebesked inför framtiden avslutar Ove Lillestöl.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.