Skip to main content

Placera myndigheter där kompetensen finns

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 10:05 CET

Myndighetsfördelning i Sverige, den längsta stapeln representerar Stockholm (Källa SCB)

Så många som 139 av Sveriges myndigheter ligger i Stockholm. Det ska jämföras med Göteborg som i dagsläget har fyra och Malmös tre myndigheter. Detta menar Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé är problematiskt.
  –
Det är positivt att civilminister Ardalan Shekarabi nu fattat beslut om att flytta myndigheter från Stockholm, men vi vill även att han överväger att placera myndigheter i städer där de kan matchas bra med befintliga akademier och näringsliv.

I dagsläget ligger 149 av Sveriges myndigheter i Stockholms arbetsmarknadsområde. När det gäller övrig fördelning har Sundsvall nio, Karlstad sex, Karlskrona fem och Malmö tre. Flera undersökningar visar att studenter rankar statliga jobb högt. I en undersökning som Handelskammaren låtit göra tror åtta av tio blivande statsvetare i Göteborg att de behöver flytta efter examen. När det kommer till jurister, ekonomer och sociologer handlar det om 63 procent*

Den begränsade arbetsmarknad som flera utbildade akademiker upplever riskerar även att spä på problem i andra sektorer, menar Johan Trouvé.
  – Liknande statistik ser vi sannolikt på fler håll i landet. Många lever i förhållanden när flyttlasset går, så en statsvetare kanske tar med sig en systemutvecklare eller ingenjör och då blir bristen genast större i branscher som redan har stora tapp. Det blir en dubbel stöt för näringslivet i dessa städer.

Norrlandslänen har fler statliga tjänster

När det gäller kvalificerade statliga arbetstillfällen har Norrlandslänen större andel än både Malmö- och Göteborgsregionen. I till exempel Västerbotten ligger andelen statliga arbetstillfällen i förhållande till andra arbetstillfällen på 17,7 procent.
  –
Det ska jämföras med 11,7 procent i Malmöregionen och 9 procent i Göteborgregionen, säger Anders Wagner, ansvarig för Västsvenska Handelskammarens Stockholmskontor, som sammanställt undersökningen.

Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har redan talat om en flytt av 10 000 statliga tjänster från Stockholm.
  –
Om myndigheterna flyttas till andra större städer kan vi påverka det som brukar kallas lämmeltåget till Stockholm, säger Anders Wagner.

Bilden av att det finns många myndigheter och en stor andel statligt anställda i Göteborg och Malmö är snedvriden menar han.
  –
Placeringar av myndigheter i regioner utanför Stockholm är ingen rättvisefråga, det finns oerhört mycket kompetens som utvecklar myndigheter på andra ställen i landet. Det är en miss i matchningen när flera andra städer har bra akademier och flera intressanta företagskluster som kan gynna myndigheterna och vice versa. I Göteborgsregionen finns bland annat ett kemikluster och rymdkluster.

* För att öka förståelsen för hur studen­terna ser på sina utsikter har Handelskammaren tillfrågat 200 studenter inom flera områden om deras syn på den framtida arbetsmark­naden. I studien ingick ekonomi-, statsveten­skap-, sociologi- och juridikstudenter i Göteborg.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera