Skip to main content

Välkomna satsningar på väg och järnväg i väst

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 15:50 CEST

Pressmeddelande
Västsvenska Handelskammaren
16 oktober 2012

Kontakt:
Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Jens Larsson, ansvarig infrastruktur, 031-83 59 34
Anna Werner, tf presschef, 0706-86 56 96


Nu har regeringen presenterat sina planer för landets infrastruktur 2014-2025. Handelskammaren ser flera välkomna satsningar i Västsverige.               

Den 12:e oktober överlämnade regeringen infrastrukturpropositionen som anger de ekonomiska ramarna och pekar ut riktningen för satsningar i den svenska infrastrukturen för åren 2014-2025. Västsvenska Handelskammaren ser flera positiva satsningar och välkomnar tongångarna i propositionen.

- Regeringen har tagit fasta på hur viktig en effektiv infrastruktur är för näringslivet och för hela Sveriges tillväxttakt. För Västsveriges del blir regeringens hållning tydlig i ljuset av vilka särskilda satsningar som pekas ut i regionen. Exempelvis ger regeringen Trafikverket i uppdrag att arbeta för en tidigareläggning av utbygganden till dubbelspår av Hamnbanan i Göteborg, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Han fortsätter:
- Hamnbanan och tillhörande Marieholmsbron är mycket viktiga för Västsveriges och hela landets godstransporter till Skandinavens största hamn, Göteborgs Hamn. Satsningar här gör hela systemet mer robust och innebär att kapacitetstaket höjs väsentligt, säger Johan Trouvé.

I propositionen lyfter regeringen också fram satsningen på ny dubbelspårig järnväg Mölnlycke – Bollebygd via Landvetter flygplats. Dubbelspåret är första steget mot att koppla samman Västsveriges två största städer, Borås och Göteborg, med en modern järnväg.
- Det är såklart en mycket positiv satsning för Västsverige som vi har arbetat för under många år. Det är samtidigt viktigt att utbyggnaden forstätter så att hela sträckan mellan Borås och Göteborg blir klar inom rimlig tid. Det är först när hela sträckan är klar som städerna verkligen är sammankopplad och vi kan ta del av alla föredelar det innebär för tillväxten och arbetsmarknaden i Västsverige, säger Johan Trouvé.

Krävs att regeringen lever upp till vad som sägs i propositionen
I propositionen poängterar regeringen vikten av Sveriges stora godsstråk och noder. Det framkommer tydligt att de skall prioriteras vad gäller underhåll och investeringar. - Både Västra Stambanan och E20 är viktiga godsstråk. Västra Stambanan lider idag av stora kapacitets- och effektivtsbrister. I E20:s fall brister effektiviteten och, ännu allvarligare, säkerheten för trafikanterna. Nu måste regeringen och Trafikverket leva upp till det som sägs i propositionen och styra betydande investeringar till både Västra Stambanan och E20. När kvaliteten och effektiviteten höjs i dessa två stråk gynnas tillväxten i Västsverige och hela nationen. Det stärker näringslivets konkurrenskraft och bidrar till att göra Västsverige till en starkare region, säger Johan Trouvé.

Nästa steg i processen, efter att Riksdagen fattat beslut om propositionen, är att Trafikverket ska arbeta fram en Nationell transportsystemplan för 2014-2025.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy