Tags

Var femte väljare ignoreras – tunt med handikappolitiska ambitioner

Handikappförbundens 39 medlemsförbund ställer tio krav på nästkommande regering. Riksdagspartierna har svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning. Partierna delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Men konkreta politiska förslag lyser med sin frånvaro.

Handikappförbunden ordnar EU-debatt

Handikappförbunden ordnar EU-debatt

Dokument   •   2009-05-11 08:00 CEST

50 miljoner människor i Europa har en funktionsnedsättning. Var femte människa i Sverige har en funktionsnedsättning. Hur tänker de svenska kandidaterna till EU-parlamentet verka för Europas alla medborgare? Hur tänker de påverka EU för att åstadkomma bättre villkor för människor med funk¬tionsnedsättning i Sverige?

Handikappförbundens anmälan till Marknadsdomstolen

Handikappförbunden lämnade i går, den 26 januari, in en anmälan om vilseledande marknadsföring till Marknadsdomstolen. Det är ordet ”garanti” som Färm menar används missledande. Regeringen har fattat beslut om två garantier; vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti. Men vid en närmare läsning av besluten framgår det att det inte handlar om garantier, utan om ambitioner att uppnå vissa resultat.

Program Internationella Handikappdagen 3 dec 2008
Bilaga 2 Sammanställning av Handikappförbundens förslag till genomförandeplanen
BILAGA 1  till remissvar Ds 2008:23

BILAGA 1 till remissvar Ds 2008:23

Dokument   •   2008-11-12 15:55 CET

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)
Handikappförbundens alternativrapport på engelska
Handikappförbunden sammanfattning på svenska av alternativrapporten angående ESK-rättigheter för människor med funktionsnedsättning

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.