Skip to main content

Delaktighet är en lönsam investering

Pressmeddelande   •  Sep 22, 2015 13:48 CEST

Regeringen gör i budgeten stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande utan att med ett ord nämna behovet av att utforma samhället utifrån människors olikheter. Detta trots att Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och därmed en universellt utformad samhällsplanering.

”Om man lyckas bygga infrastruktur och bostäder utifrån människors olikheter, så blir de långsiktigt hållbara”, säger Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. ”Att rätta till i efterhand blir både dyrt och svårt.”

Om regeringen menar allvar med sina löften i regeringsförklaringen, så måste man se till att de organisationer som har i uppdrag att representera personer med olika funktionsnedsättningar har resurser att bidra med sina kunskaper. Handikappförbunden tar därför med stor besvikelse emot beskedet om den symboliska höjningen av statsbidragen som regeringen föreslår i sin budget. Efter flera år utan höjningar, föreslås nu en marginell ökning om 3,3 procent och inga ytterligare ökningar de kommande åren.

”Vi hoppas att regeringen återkommer med förslag som tydligare lever upp till de höga ambitioner man uttryckt i regeringsförklaringen”, säger Stig Nyman.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 500 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera