Skip to main content

Funktionshindersperspektivet en blind fläck i regeringens politik - Handikappförbunden kommenterar vårpropositionen

Pressmeddelande   •  Apr 15, 2015 12:28 CEST

Handikappförbunden välkomnar flera förslag i regeringens vårbudget, bland annat de ökade arbetsmarknadspolitiska satsningarna på ungdomar och höjningen av a-kassan. ”Men funktionshindersperspektivet fortsätter att vara en blind fläck i regeringens politik”, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Vi uppskattar regeringens breda satsning på ungdomsarbetslöshet. Bland de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden finns många med olika funktionsnedsättningar, som på grund av bristande stöd i skolan inte kunnat fullfölja sin skolgång. ”Ungdomssatsningen måste ha ett funktionshindersperspektiv för att bli verkningsfull”, säger Ingrid Burman.

Detta gäller även skolpolitiken, där Handikappförbunden förutsätter att de satsningar som föreslås säkerställer att elever med särskilda behov får det stöd och den skolmiljö de behöver för en bra skolgång.

Handikappförbunden välkomnar också den efterlängtade höjningen av a-kassan. ”Det är goda nyheter, men nu är det viktigt att regeringen också går vidare med höjda nivåer inom sjukförsäkringen.”, säger Ingrid Burman.

Vårpropositionen visar dock att regeringen saknar en strategi för att komma tillrätta med den låga sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga. Här krävs kunskap, analysförmåga och politisk ambition för att åstadkomma förändring. "Vi saknar bland annat konkreta åtgärder för de som lämnat sjukförsäkringen och långtidsparkerats i Arbetsförmedlingens väntrum. Denna grupp blir kvar i arbetslöshet oavsett konjunktursvängningar", säger Ingrid Burman.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera