Skip to main content

Regeringen äventyrar människors livsvillkor

Pressmeddelande   •  Mar 01, 2011 14:29 CET

 Igår meddelade Försäkringskassan att regeringens besparingskrav kommer leda till kraftigt minskad service för kunderna. Runt 130 lokala kontor läggs ned och myndigheten räknar med en personalminskning på tusen personer under kommande år. Många människor med funktionsnedsättningar är helt beroende av att kunna kontakta försäkringskassan för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Ytterligare neddragningar på en redan ansträngd och kritiserad myndighet, kommer få katastrofala följder för människors försörjning.

- Regeringen visar ingen förståelse för människors livsvillkor, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. De senaste årens försämringar av socialförsäkringen har dragit undan försörjningen för åtskilliga människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Många tvingas söka socialbidrag och allt fler försörjs av sina anhöriga.

 - Försäkringskassan har en unikt viktig samhällsfunktion och borde tvärtom få förstärkta resurser för att klara sitt uppdrag, inte minst med tanke på de snabba förändringar av socialförsäkringen som regeringen gjort under senare år, avslutar Ingrid Burman.

 Kontakt:

Ingrid Burman, ordförande 070-343 95 87

Mikael Klein, intressepolitisk chef 070-480 71 66

 

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera