Pressmeddelanden Visa alla 47 träffar

Media-no-image

Handikappförbundens enkät inför EU-valet: Skillnader mellan EU-kandidater och partier

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 14:14 CEST

Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj har Handikappförbunden gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet. Frågorna har rört tillgänglighet, likabehandling och den särskilda strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning som kallas Europa 2020-strategin.

Media-no-image

Handikappförbunden kommenterar kommande proposition om en utvidgad diskrimineringslag

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 07:32 CET

Kommer riksdagen att acceptera att det blir tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning? Över 90 procent av alla företag kommer att undantas från det nya diskrimineringsförbudet, eftersom de har färre än tio anställda. Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska bort.

Media-no-image

Handikappförbunden kommenterar den utvidgade diskrimineringslagen: "En halv seger"

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 14:06 CET

I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Enskilda individer kan nu få rätt att driva diskrimineringsärenden om tillgänglighet i domstol.

Media-no-image

Öppet brev till SKL

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 16:00 CET

Handikappförbunden reagerar starkt mot den människosyn och de värderingar som kommunernas inhyrda konsulter utbildar handläggare och socialchefer i. Det skriver Handikappförbunden i ett öppet brev till Sveriges Kommuner och Landsting, med anledning av inslaget "Avslag till varje pris" i TV-programmet Kalla fakta.

Nyheter Visa alla 9 träffar

Media-no-image

Nyhetsbrev från Handikappförbunden februari 2012

Nyheter   •   2012-02-13 13:01 CET

Innehåll i februarimånads nyhetsbrev från Handikappförbunden: EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt Funktionshindersrörelsens roll i funktionshinderstrategin Debatt: Politiken sviker var femte väljare Tv-serien "Mot alla odds" är bara början Seminarium om Fas 3 Utan assistans stannar livet!

Media-no-image

Handikappförbundens nyhetsbrev december 2011

Nyheter   •   2011-12-16 10:48 CET

Handikappförbundens nyhetsbrev innehåller mycket matnyttigt för dig som är intresserad av vad som pågår inom området funktionshinderspolitik.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyheter   •   2010-09-10 10:54 CEST

Handikappförbunden och Allavaljare.se har skickat ut enkäten ”Viktiga frågor för 1 av 5 väljare” till 452 personer som står på valbar plats i riksdagsvalet i september. Vi vill med det syna var riksdagskandidaterna står i handikappolitiska frågor. På tisdag den 14 september kommer vi att redogöra för svaren på en presskonferens i riksdagshuset. Kolla också valaffischer med budskap vi saknar.

Valaffischer vi saknar!

Valaffischer vi saknar!

Nyheter   •   2010-09-01 13:44 CEST

Visst är det konstigt att frågor som rör var femte väljare inte berörs på valaffischerna?

Dokument 1 träff

Var femte väljare ignoreras – tunt med handikappolitiska ambitioner

Handikappförbundens 39 medlemsförbund ställer tio krav på nästkommande regering. Riksdagspartierna har svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning. Partierna delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Men konkreta politiska förslag lyser med sin frånvaro.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Intressepolitisk chef
  • mikael.klein@hso.se
  • 070-480 71 66

  • Ordförande
  • rwingremktxetrpanrtglndpyfidbjnk.beourmafhoqn@peaohstjmygko.se
  • 08-546 40 402
  • 070-343 95 87

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.