Pressmeddelanden Visa alla 56 träffar

Media-no-image
Media-no-image

”Nu är det viktigt att regeringens löften förverkligas”

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 11:37 CEST

Handikappförbunden kommenterar regeringsförklaringen: ”Nu är det viktigt att regeringens löften förverkligas” Handikappförbunden gläds åt att funktionshinderfrågorna togs upp i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Regeringsförklaringen är ett steg i rätt riktning för att skapa ett samhälle där fler kan vara delaktiga, säger Ingrid Burman, ordförande.

Media-no-image

Politisk majoritet för funktionshinderfrågor

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 14:37 CEST

Sverige får en ny regering och det finns nu majoritet för de flesta av de politiska förslag som Handikappförbunden lade fram inför valet och som partierna fick ta ställning till i en enkät. Förslagen handlar bland annat om en höjning av lönebidragstaket, en borttagning av tidsgränserna i den så kallade rehabiliteringskedjan och en höjning av statsbidragen till funktionshinderrörelsen.

Media-no-image

Handikappförbunden kommenterar: ”Rättssäkerheten hotas i otillgängliga domstolar”

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 07:23 CEST

Domstolarna har stora brister vad gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för delaktighet. Nu måste landets domstolar säkra att både information och lokaler blir tillgängliga, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Nyheter Visa alla 9 träffar

Media-no-image

Nyhetsbrev från Handikappförbunden februari 2012

Nyheter   •   2012-02-13 13:01 CET

Innehåll i februarimånads nyhetsbrev från Handikappförbunden: EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt Funktionshindersrörelsens roll i funktionshinderstrategin Debatt: Politiken sviker var femte väljare Tv-serien "Mot alla odds" är bara början Seminarium om Fas 3 Utan assistans stannar livet!

Media-no-image

Handikappförbundens nyhetsbrev december 2011

Nyheter   •   2011-12-16 10:48 CET

Handikappförbundens nyhetsbrev innehåller mycket matnyttigt för dig som är intresserad av vad som pågår inom området funktionshinderspolitik.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyheter   •   2010-09-10 10:54 CEST

Handikappförbunden och Allavaljare.se har skickat ut enkäten ”Viktiga frågor för 1 av 5 väljare” till 452 personer som står på valbar plats i riksdagsvalet i september. Vi vill med det syna var riksdagskandidaterna står i handikappolitiska frågor. På tisdag den 14 september kommer vi att redogöra för svaren på en presskonferens i riksdagshuset. Kolla också valaffischer med budskap vi saknar.

Valaffischer vi saknar!

Valaffischer vi saknar!

Nyheter   •   2010-09-01 13:44 CEST

Visst är det konstigt att frågor som rör var femte väljare inte berörs på valaffischerna?

Evenemang 2 träffar

Omvärlden knackar på – öppnar vi dörren? Den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling

Evenemang   •   2011-11-15 10:17 CET

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammas varje år över hela världen med lite olika infallsvinklar. I år, 2011, arrangerar Handikappförbunden, Nordens Välfärdscenter och Nordiska handikappolitiska rådet en eftermiddag kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering. FN:s konvention om rättig...

2011-12-03, 12:00 - 16:00

Studio 3 i Kulturhuset, Stockholm

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Evenemang   •   2010-02-23 08:21 CET

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs! Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisation...

2010-03-10, 10:00 - 16:00

Hotell Birger Jarl i Stockholm

Dokument 1 träff

Var femte väljare ignoreras – tunt med handikappolitiska ambitioner

Handikappförbundens 39 medlemsförbund ställer tio krav på nästkommande regering. Riksdagspartierna har svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning. Partierna delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Men konkreta politiska förslag lyser med sin frånvaro.

Kontaktpersoner 3 träffar

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • monicalgjx.kigbhuxftzdlavksen.rktumcgrbfgaefmxgoath@ysichso.ivdeaodfnpnzse
 • 0708-854265

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • dumikael.kleinarmqlrzdxljh@hso.ssinhtde
 • 070-480 71 66

 • Ordförande
 • ingrid.burman@hso.se
 • 08-546 40 402
 • 070-343 95 87

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.