Handisam välkomnar ny strategi för funktionshinderspolitiken

Pressmeddelande  •  2011-06-17 07:53 CEST

Regeringen har nu presenterat sin strategi för funktionshinderspolitiken som kommer att sträcka sig fem år framåt. Handisam får en fortsatt central och samordnande roll inom funktionshinderspolitiken.

 – Vi kommer att följa, analysera och presentera hur funktionshinderspolitiken genomförs. En viktig del är också att utreda hur levnadsförhållandena ser ut för personer med funktionsnedsättning. Det är ett arbete som ställer höga krav på nära samverkan med många olika aktörer i samhället. Givetvis kommer vi ha en kontinuerlig dialog med funktionshindersrörelsen, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam

 Myndigheten ska förutom att vara ett stöd för olika aktörer fortsättningsvis ta fram riktlinjer för bland annat tillgänglighet och sprida kunskap om metoder för hur myndigheter, företag, organisationer, kommuner och landsting kan arbeta för att inte utestänga någon.   

 – Arbetet framöver känns oerhört inspirerande. Utvecklingen går framåt även om det återstår mycket att göra. En av de stora utmaningarna är att se till att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför måste tillgängligheten förbättras.

 För mer information
Generaldirektör Carl Älfvåg, mobil och kontor: 08 600 84 84  

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.