Myndigheter rapporterar funktionshindersarbete

Pressmeddelande  •  2012-03-16 15:16 CET

Ett första steg har tagits för genomförandet av strategin för funktionshinderspolitiken. De strategiska myndigheterna lämnade igår in sina rapporter om hur de arbetar för att uppnå målen inom politiken.

- Det här är den första redogörelsen sedan strategin för funktionshinderspolitiken antogs förra sommaren, säger generaldirektör Carl Älfvåg. Rapporterna visar att arbetet är igång, men att myndigheterna har kommit olika långt.

22 strategiska myndigheter har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. De har tydliga delmål och ska den 15 mars varje år rapportera till regeringen hur arbetet fortskrider för att uppfylla dessa mål.

- Flera myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, Folkhälsoinstitutet och Kulturrådet, har gjort tydliga nollmätningar som visar hur situationen ser ut idag. Och det är viktigt, annars är det omöjligt att mäta förbättring, fortsätter Carl.

Myndigheternas beskrivningar av läget kommer också vara en viktig del i det samlade uppföljningssystem för utveckling av politiken som senare i vår kommer att lanseras på Handisams webbplats.

- Det är viktigt att komma ihåg att politiken ytterst syftar till att förbättra situationen för den enskilde med funktionsnedsättning i vardagen, avslutar Carl Älfvåg. Och för att det ska bli verklighet är vi många som måste samverka. Vi har många ytterligare steg att ta.

För ytterligar information kontakta
Handisams analyschef Arvid Lindén, 076-104 15 25

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.