Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Media-no-image

Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 05:30 CET

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Media-no-image

Många utesluts från barer och restauranger

Pressmeddelanden   •   2013-10-26 06:00 CEST

Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

Media-no-image

Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2013-06-26 05:30 CEST

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Media-no-image

Sämre levnadsvillkor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-05-15 05:30 CEST

På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Nyheter 3 träffar

Media-no-image

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyheter   •   2012-10-01 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

Media-no-image

Se kompetensen

Nyheter   •   2012-01-27 14:02 CET

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.

Media-no-image

DEBATT: Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Nyheter   •   2011-05-31 10:10 CEST

Att inte kunna besöka en myndighet. Att inte kunna arbeta på en myndighet. Att inte känna sig välkommen. Så ser situationen ut för ett stort antal personer i Sverige som har en funktionsnedsättning. Detta trots att det sedan drygt tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den.

Dokument 2 träffar

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Pdf-format.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.