Pressmeddelanden Visa alla 10 träffar

Media-no-image

Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 05:30 CET

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Media-no-image

Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2013-06-26 05:30 CEST

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Media-no-image

Sämre levnadsvillkor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-05-15 05:30 CEST

På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Media-no-image

Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig

Pressmeddelanden   •   2013-02-27 05:30 CET

Statistiska centralbyrån presenterar idag färsk statistik som visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder.

Nyheter 1 träff

Media-no-image

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyheter   •   2012-10-01 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

Dokument 2 träffar

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Pdf-format.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.