Pressmeddelanden 1 träff

Media-no-image

Myndigheter dåliga på att anställa personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 05:30 CEST

Personer med funktionsnedsättning är den grupp som har allra svårast att komma ut i arbete. I en ny enkätundersökning från Handisam med svar från 275 myndigheter uppgav endast drygt fyra av tio att de gjort generella åtgärder för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få en anställning. Det handlar till exempel om förbättringar i arbetsmijön.

Nyheter 1 träff

Media-no-image

Se kompetensen

Nyheter   •   2012-01-27 14:02 CET

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.