Media no image

Kommunfullmäktige Haninge måndag 16 april kommenterad dagordning.

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 14:56 CEST

Årsredovisning visar 123,5 miljoner i överskott för 2017

Årets resultat blev 123,5 miljoner kronor (mnkr). 

Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet för 2017 blev 2,8 procent och därmed uppfylldes resultatmålet. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt. 

De flesta nämnderna har positiva resultat och redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 37,4 mnkr eller 0,9 procent. Kommunens egna kapital uppgår nu till 1625,1 mnkr. Soliditeten i kommunen har ökat till 46,3 procent. Kommunen har ett stort pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 361 mnkr (pensioner intjänade före 1998). Om detta pensionsåtagande räknas in i balansräkningen är kommunens soliditet 8 procent. Det innebär att målet med att ha en positiv soliditet, inkl pensionsåtagandet, 2018 redan har uppnåtts.

Läs ärendet här

Stadsutvecklingsplanen Handen, Vega och Brandbergen växer samman

Stadsutvecklingsplanen redovisar möjligheter att låta Handen, Vega och delar av Brandbergen växa samman med 17 000 bostäder fram till år 2050.

Läs ärendet här

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Fullmäktige i Haninge ska fatta beslut i två ärende av vikt. 1. Årsredovisningen 2. Stadsutvecklingsplan

Läs vidare »
Yri44abqcsa13odcjvnb

Den positiva utvecklingen för Haninges gymnasieskolor fortsätter

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 13:45 CEST

Ypdtg2lsraqpxvhibq8v

Lovsatsning för miljoner till barn i Haninge

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 16:12 CEST

Haninge kommun har tilldelats mer än två miljoner kronor av Regeringen till kostnadsfria aktiviteter på skolloven för barn mellan 6 och 15 år. Kultur- och fritidsnämnden beslutade nyligen om fördelningen av medlen som går till allt från serietecknarkollo till utomhusklättring.

E5vomxjfo3foeuqyjsfg

Ökat söktryck på yrkesprogram i Haninge kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 15:26 CET

Media no image

Haninge över 88000 invånare

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:09 CET

Haninge har nu gått över 88 000 invånare, närmare exakt 88 037 vid utgången av 2017. Det är en ökning med 323 personer under december, vilket är den högsta ökningen under året.

Under 2017 ökade kommunen med 2 344 invånare, vilket motsvarar tre procents befolkningsökning. Senast kommunen hade en liknande befolkningsökning var i slutet av 70-talet.

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler har flyttat till Haninge än från under december månad, men det var också ett positivt födelseöverskott.

Under december föddes 82 barn och 51 personer dog. Det flyttade in 806 personer, varav 95 från utlandet. 537 personer flyttade från kommunen, varav 33 till utlandet.

Källa Haninge kommun och SCB. 

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

December blev en rekordmånad för befolkningsökning i Haninge med 323 personer. Haninge har nu gått över 88 000 invånare, mer exakt 88 037 vid nyårsskiftet 2017/18.

Läs vidare »
Media no image

Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 123,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 10:31 CET

Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 123,5 miljoner kronor 2017. Resultatet motsvarar 2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat överstiger budgeterat resultat med 32,0 mnkr. I resultatet ingår exploateringsvinster för försäljning av exploateringsmark med 8,1 mnkr. Nämnderna gör ett sammanlagt överskott på 69,8 mnkr (inklusive kommunfullmäktiges reserv 32,4 mnkr). 

Utfallet av skatter och generella statsbidrag är 31,9 mnkr högre än budgeterat. Övrig finansförvaltning gör ett underskott på 69,7 mnkr. Underskottet beror främst på bokförda kostnader för medfinansiering av infrastrukturinvesteringar, 41,2 mnkr för motorvägsavfart Vega. 

Bokslutskommunikén bifogas i pdf. 

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 123,5 miljoner kronor 2017. Resultatet motsvarar 2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Läs vidare »
Vme6xigdeuciddnkljlz

​Alla Haninges barn ska erbjudas kultur på skoltid

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 10:30 CET

Haninge kommun ska se till att alla barn får ta del av minst ett kulturarrangemang per år under skoltid. Ett kulturarrangemang kan vara allt från att gå på teater, musik- eller dansföreställning, museum till att se på film eller på utställning på konsthall.

Media no image

Haninge kommunfullmäktige sammanträder ikväll

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 14:26 CET

Haninge kommunfullmäktige sammanträder ikväll 12 februari.

Ska fatta beslut om Marköverlåtelseavtal fastigheten Täckeåker 1:192.

Fullmäktige ägnar större delen av resten av mötet åt samtal om arbetet mot sexuella trakasserier inom kommunens olika förvaltningar. Detta med anledning av pågående samhällsdebatt om #metoo och frågor i samband med detta.

Komplett dagordning till fullmäktige bifogas.

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Haninge kommunfullmäktige sammanträder ikväll 12 februari. Ska fatta beslut om Marköverlåtelseavtal fastigheten Täckeåker 1:192. Fullmäktige ägnar större delen av resten av mötet åt samtal om arbetet mot sexuella trakasserier inom kommunens olika förvaltningar.

Läs vidare »
Mu0vvhyp8ndrfvt8tmsc

​Ny konstgräsplan i Brandbergen ger plats för spontanidrott

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 14:51 CET

Ett nytt konstgräs ska anläggas i Brandbergen, på grusytan nedanför den fullstora planen. Planen ska utformas för spontanidrott och är tänkt att avlasta den större planen.

Uaxbncmu79tgkbz69gdm

Hemtjänstens dag- hyllning till all personal i Haninge

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 14:17 CET

365 dagar per år, dag och natt går personalen ut för att utföra insatser i form av service och personlig omvårdnad i samband med den dagliga livsföringen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Politisk Sekreterare
  • henrriikornnzwddwnkels.puyiqkierabjzssonso@hicnrnqantcdninge.se
  • 070 606 08 53

Om Haninge samarbetskoalition

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Det är vi som styr Haninge kommun.