Aiwrpgjyzq64tlstzpkd

Kulturhuset firar 15 år med ljustempel på fasaden

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:18 CET

​För femton år sedan invigdes Haninges Kulturhus. Det firades den 14 december med igångsättandet av ljusspelet Poseidonia på fasaden, föreställande det antika Poseidontemplet. Cecilia Ömalm är konstnären bakom det tillfälliga ljuskonstverk.

Vvuogmvjladgmbnspedb

Förskola på obekväm arbetstid i kommunal regi

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 11:55 CET

Qh9wvzfvmbmbembdccrp

​Haninge välkomnar Nynäshamn till samarbete för energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 17:29 CET

Nynäshamn vill vara del av kommunsamarbetet för samordning av kostnadsfri energi- och klimatrådgivning, vilket välkomnas av Haninge kommun. Det beslutade Haninges kommunstyrelse den 13 december.

Media no image

Hänt på fullmäktige Haninge 11 december

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 08:34 CET

Sverigedemokrater är väldigt sällan galna

Fullmäktige inleddes med frågestund. Sverigedemokraterna kritiserade Meeri Wasberg (S) för att hennes åsikt att det vore dåligt för Haninges varumärke om Haninge blev första SD styrda kommunen och att det skulle kunna leda till färre företagsetableringar i kommunen. 

- Jag står fast vid min övertygelse att det vore dåligt för bilden av Haninge och möjligheten att locka hit företag om vi blev den första SD-styrda kommunen även om det bara blir i form av stödparti till Moderaterna. Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge kommun. 

(Frågan kom på anledning av att moderaternas Martina Mossberg uttalat sig i tidningen att "Sverigedemokrater är väldigt sällan galna" i samband med en intervju i tidningen Dagens Samhälle där hon tar avstånd från att direkt samarbeta med Sverigedemokraterna.) 

Konstgräsplan på Haningevallens idrottsplats

- Efter en dialog med föreningslivet har vi kommit fram till att det mer prioriterat att anlägga en konstgräsplan på Haningevallen 2018. När Lyckeby idrottsplats har byggts färdigt kan det vara lämpligt att anlägga en konstgräsplan där också. Mehmet Coksürer Ordförande kultur och fritidsnämnden. 

Ornö får bredband

Ornö Fiber Ekonomisk förening har ansökt om borgen för finansiering fiberbredband på Ornö med kringliggande öar. Borgensansökan är 7,5 miljoner. Föreningen har drygt 450 medlemmar. Redan idag finns totalt 190 färdiga anslutningar och ytterligare 50 förberedda.

Det finns 1600 fastigheter ytterligare som skulle kunna få snabbt fiberbredband genom utbyggnaden. Föreningen räknar med att minst 900 av dessa vill ansluta sig.

För att utbyggnaden ska bli av går Haninge Kommun in med en tillfällig borgen från april 2018 till slutet av 2019.

- Fiber på Ornö blir verklighet genom idéellt arbete från Ornöborna och kommunen i samverkan. Jag vill passa på att tacka alla som jobbar på sin fritid med detta! säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Haninge. 

Revidering av finanspolicy

Haninge kommun har själv inga banklån men lån finns i kommunens företag exempelvis i fastigheter. 

Maximala löptiden på korta placeringar ökar från ett år till tre. Snitträntebindningen har förlängts från fyra till fem år. 

Lärares och rektors ställning behöver stärkas

Lärares och rektors ställning behöver stärkas och politiker på lokal nivå måste visa att de står bakom både rektor och lärare i deras profession. Därför föreslog Tobias Hammarberg (L)  att kommunen ska ta fram tydliga och kommunikativa riktlinjer för vilket ansvar lärare och skolledning har samt vilket ansvar vårdnadshavare har. Informationen ska ges till alla vårdnadshavare med barn i Haninges skolor. 

Fullmäktige tyckte det var bra idéer och beslöt enligt Hammarbergs förslag. 

Inget förbud mot svenska flaggor, konfirmationskors eller blåsippor

Det blev inget av med Sverigedemokraternas förslag att förbjuda politiska eller religiösa symboler för personal och skolelever i Haninge kommun. Det är tveksamt om det ens är lagligt att förbjuda exempelvis kristna kors på halsband eller tröjor. Och att ha exempelvis blåsippan som partisymbol på fullmäktiga är en rättighet tryggad i lagen som kommunfullmäktige inte kan hindra. 

- Så nu kan man andas ut, jag får behålla mitt konfirmationskors säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande. Det är inte svårt att lista ut att vad Sverigedemokraterna egentligen vill är att förbjuda klädstilar som de inte tycker om. Vad de inte tänkte på att reglerna i så fall skulle gälla alla, även dom själva. Som tur är har vi lagar som reglerar våra friheter här i landet och det kan inte någon motion från SD sätta stopp för fortsätter Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande. 

- Även om Sverigedemokrater "väldigt sällan är galna" precis som Martina Mossberg (M) säger så har de mycket kvar att lära om vad politik är och vad vi faktiskt kan och bör besluta. Att i detalj styra vad våra anställda ska ha på sig på dagarna är inte en sådan sak vi politiker ska besluta om. Vill de få igenom beslut i fullmäktige får de lägga fram bättre förslag än så här. 


Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Sverigedemokrater är väldigt sällan galna, konstgräsplan på Haningevallens idrottsplats, Ornö får bredband, revidering av finanspolicy, lärares och rektors ställning behöver stärkas, inget förbud mot svenska flaggor, konfirmationskors eller blåsippor.

Läs vidare »
Echfttwgflhs8kuklshl

​Haningesalongen 2017 invigd

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 09:30 CET

Lördag den 9 december invigdes årets Haningesalongen på Kulturhuset i Haninge centrum samt utdelning av priser till årets stipendiater. Juryns val och priset på 20 000 kronor går i år till Carolina Alvear Bello.

P2u79sxyyzq5rjddl2hn

Cyklism och gångtrafik i fokus i Haninges nya trafiksäkerhetsprogram

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 11:06 CET

I Haninge kommuns nyantagna Trafiksäkerhetsprogram avsätts mer än en tredjedel, 13,5 miljoner kronor, till drift och underhåll av gång- och cykelvägar under en fyraårsperiod.

Nu6xkpephk4e6fzs0xvq

​Startskott för Fossilfritt Haninge

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 15:35 CET

Tidigare idag startades Fossilfritt Haninge, ett nätverk där kommunen samverkar med näringsliv och föreningsliv för att ställa om Haninge till en fossilfri och hållbar kommun.

D0ybm7jqme9gvvfpo1g4

Statligt servicekontor till Brandbergen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 16:17 CET

Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan kommer utlokalisera en del av sin verksamhet till Brandbergen i H​aninge kommun. Innan den 30 juni 2018 kommer ett av totalt tio nya servicekontor i landet öppnas i Brandbergen.

Media no image

​Första tillgänglighetsmiljonen någonsin i Haninge

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 11:40 CET

Första tillgänglighetsmiljonen någonsin i Haninge

1 miljon kronor delas ut som en del i Haninge kommuns satsning på tillgänglighet. Mest pengar, 250 000 kr, får projektet “Möte för alla” vars syfte är att öka tillgängligheten och delaktigheten i mötesprocessen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen beslutade 27 november att totalt 9 olika projekt får ta del av miljonen.

Jag är väldigt stolt över att vi för första gången någonsin delar ut tillgänglighetsmiljonen i Haninge. Det är en viktig satsning som jag hoppas resulterar i att verksamheter inom kommunen blir mer tillgängliga och öppna, säger Petri Salonen (C), kommunalråd för sociala frågor.

Tillgänglighetsmiljonen infördes 2016 som en satsning i Samarbetskoalitionens budget för 2017-2018. Tillgänglighetsmiljonens syfte är stärka jämlikheten i Haninge och minska den diskriminering som bristande tillgänglighet innebär.

Det finns många skäl till främja arbetet med tillgänglighet inte minst för att uppfylla målet om ett jämlikt samhälle men också något så grundläggande som att uppfylla de mänskliga rättigheterna, säger Petri Salonen (C).

Fakta:

Så fördelades tillgänglighetsmiljonen 2017

Möte för alla 250 000 kr, för att anställa projektledare på halvtid (Socialförvaltningen)

Studiecirkel riktad till insatstagare på Mötesplats 25, 40 000kr (Socialförvaltningen)

Aktivering av hemmasittande ungdomar 100 000 kr (Socialförvaltningen)

Öka tillgängligheten för placerade barn och unga 100 000 kr (Socialförvaltningen)

IT-utbildning för Onsdaxklubbens besökare 61 000 kr (Socialförvaltningen)

Lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter 100 000 kr (Kultur- och fritidsförvaltningen)

Ökat inflytande i planproccessen genom 3D-modellering 150 000 kr (Stadsbyggnadsförvaltningen)

Tillgängligare PDF:er i kommunen 100 000 kr (Kommunstyrelseförvaltningen)

Lättläst webbinformation 60 000 (Kommunstyrelseförvaltningen)

Totalt inkom 23 ansökningar som omfattade 6.1 miljoner.

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

1 miljon kronor delas ut som en del i Haninge kommuns satsning på tillgänglighet. Mest pengar, 250 000 kr, får projektet “Möte för alla” vars syfte är att öka tillgängligheten och delaktigheten i mötesprocessen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen beslutade 27 november att totalt 9 olika projekt får ta del av miljonen.

Läs vidare »
Media no image

Hänt i Haninge med Meeri Wasberg December

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 14:16 CET

Koppeltvång i Vegastaden.

- Tänk på att även om du vet att din hund är världens snällaste finns det hundrädda som är tacksamma att vi håller hunden kopplad säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

- Det är ju självklart att vi ska visa hänsyn men för att även kommunens formella regler om koppeltvång ska gälla arbetar vi nu med att fånga upp även nya Vega bland de ställen som särskilt nämns säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

Koppeltvång för hundar regleras i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (§ 17). Av dessa framgår bl a att hundar ska hållas kopplade inom utmärkta områden i kommundelarna Brandbergen, Dalarö, Handen, Jordbro, Tungelsta, Vendelsö och Västerhaninge samt vid flera badplatser och motionsspår. Vidare framgår att tikar under löptid måste hållas kopplade inom hela kommunen, förutom inom inhägnade områden.

Budgetuppföljning

Haninges ekonomi är stark och i god ordning. Vilket skapar goda förutsättningar för framtiden.

Dialog med Haningeborna

Arbete pågår för att höja kvalitén i allt kommunen gör och nu tillförs verktyg för medborgar- och brukardialog, egenvärdering och extern granskning samt kvalitetsledningssystem. Program för uppföljning av privata utförare.

Ny simhall

- Vi ska bygga en ny simhall i Haninge kommun. På måndag berättar vi mer! säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

- Och till er som tror att jag glömt frågan om kvinnosimmet och möjlighet till utvidgning av det kan jag berätta att det har jag inte. Det har blivit en hjärtefråga att skapa möjlighet för kvinnor att kunna besöka simhallen och få möjlighet att få bada i fred säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

Förstudie om ny simhall - slutrapport beslutas om inom kort.

Bygga om Riksäpplet till grundskola

Utredning om att bygga om delar av Riksäpplet till grundskola. Då vi behöver skapa plats för mer skola.

264 miljoner till Nya yrkesgymnasiet Fredrika Bremer

2012 beslutades att bygga ett nytt yrkesgymnasium i Handen, som senare fick namnet Fredrika Bremer, södra byggnaden.

Yrkesgymnasiet stod klar inför terminsstarten hösten 2016. Slutkostnaden för nya yrkesgymnasiet blev 264,2 mnkr. Detta är 35,8 miljoner kronor billigare än beräknat. Totalt 11,9 procent under budget.

- Vem är det som säger att byggprojekt alltid blir dyrare än beräknat? Det är nästan så man skulle vilja säga ”pillutta dig” till alla de domedagsprofeter som påstår att kommunen inte kan bygga kostnadseffektivt säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

- Ett jättestort tack till alla på kommunen och Tornberget som gjort detta möjligt. Och till alla kompetenta byggare också så klart. Jag tackar er på alla skattebetalares vägnar och våra elever som fått en bra och fin ny skola säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

Nyanlända snabbare i arbete inom barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete

Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering. För statliga pengar har en projektledare anställts för att skapa en lokal modell för samverkan för att få nyanlända i arbete.

Nu föreslås att fokus ska ligga på tre yrkesspår som valts ut från branscher med personalbehov. Yrkesspåren är inom barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete.

- Jag tillhör inte dem som säger att det är enkelt att få nyanlända i arbete. Det är det inte. Men det är absolut inte hopplöst och faktiskt är Haninge en av de kommuner som lyckas bäst. Mycket tack vare det täta samarbetet mellan olika myndigheter och vårt lokala näringsliv säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

- Tror du att alla som kommer hit går runt och är arbetslösa tror du fel. Självklart är det fler arbetslösa bland nyanlända än infödda. Tänk själv om du skulle komma helt ny till ett ställe, det tar ju en tid att få kontakter. Men det är väldigt många som förvånansvärt snabbt kommer i arbete och det tycker vi så klart är bra säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

Dalarö utvecklingsprogram

I takt med att ett samhälle växer så ställs också ökade krav på ett fungerade och tillräcklig utbud både vad avser kommunal och kommersiell service samt kapacitet i infrastrukturen.

- Jag bor själv på Muskö och vet hur viktigt det är att vi på olika sätt arbetar med alla delar av kommunen, inte bara stadskärnan säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge.

Återrapportering Brandbergens utvecklingsprogram

Brandbergen ska kännas attraktivt och välkomnande. På lång sikt behöver mentala och fysiska barriärer mellan de olika bostadsområdena brytas. Brandbergens centrum är viktigt då det fungerar som mötesplats, kommunikationsnod och service- och handelsplats.

Syftet med utvecklingsprogrammet är att:

- Utifrån medborgardialog belysa utvecklingspunkter på kort sikt (2-5 år) och lång sikt (10-15 år) som kan fungera som stöd för framtida planarbete.

- Förstärka Brandbergens själ och anda.

- Beakta framtidens möjligheter att utveckla bebyggelse, infrastruktur inklusive kollektivtrafik, barn- och ungdomsverksamhet samt allmän och kommersiell service.

Utvecklingsprogrammet konkretiseras i 21 riktlinjer med målår 2030 och 19 utvecklingspunkter med målår 2020. D

Granskning av kommunens strategiska arbete med vattenförsörjning

Ny nödvattenplan är på väg.  

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans.

Koppeltvång, ny simhall, Riksäpplet blir grundskola, 264 miljoner till nya yrkesgymnasiet, nyanlända får jobb, Dalarö och Brandbergens utveckling, nödvattenplan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Politisk Sekreterare
  • henrik.persson@haninge.se
  • 070 606 08 53

Om Haninge samarbetskoalition

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Det är vi som styr Haninge kommun.