Skip to main content

​Haninge kommun undersöker rutiner och hantering kring arbetsmiljöfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 16:30 CET

HR-avdelningen har lämnat över en sammanställning som konstaterar att inga fall av kränkande särbehandling har registrerats i kommunens egna incidenthanteringssystem. Kommundirektören beställer nu en mer utförlig utredning över perioden 2014-2018 för att säkerställa att samtliga rutiner och frågor följs upp.

– Den sammanställning av åtgärder som jag gjort och lämnat till kommundirektören innehåller en kartläggning av alla våra olika system för arbetsmiljöuppföljning, men vi kan konstatera att det trots vissa utsagor inte finns några inrapporterade fall av kränkande särbehandling. Vi behöver se vidare på detta i detalj och fastställa om rutinerna har följts, gärna under en längre period, 2014-2018, säger HR-direktör Gunilla Ejefors-Lublin.

Magnus Gyllestad beställer nu en extern utredning för att säkerställa att samtliga rutiner och frågor följs upp

– Jag kan konstatera att det inte går att säga om hanteringen har skett enligt de rutiner som kommunen har. Det är oerhört olyckligt ur fler aspekter, säger kommundirektör Magnus Gyllestad, som nu beställer en fördjupad extern utredning av HR-direktören.

– Som medarbetare ska man alltid känna sig trygg i att vi som arbetsgivare hanterar frågor om kränkande särbehandling med kraft. Jag kommer aldrig acceptera att vi som arbetsgivare inte agerar. Arbetsmiljöfrågor är extremt viktiga, och ska hanteras med kraft i enlighet med kommunens rutiner. Därför kommer jag nu att beställa en extern utredning av HR-direktören för att se om rutinerna har följts, fortsätter Gyllestad.

– Oavsett om man känner sig kränkt eller pekas ut så är det olyckligt om det inte följs upp. Jag tror vi alla kan förstå att blir man utsatt eller anklagad för detta så vill man att de anklagelserna behandlas på ett ”rättssäkert” sätt i enlighet med kommunens rutiner, fortsätter Magnus Gyllestad.

– Utbildningsförvaltningen är nu inne i en väldigt positiv utveckling under ledning av tf förvaltningschef Henrik Lind, kommenterar Magnus Gyllestad som ser detta som del i förvaltningens pågående utvecklingsarbete. 

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.