Skip to main content

Haninges bokslut: Plus 15 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:05 CET

Det preliminära resultatet för år 2006 i Haninge kommun visar ett plus på 15 miljoner kronor jämfört med budget.

* Kommunens ekonomi är i balans, vilket är positivt. Men 2007 kommer att bli ett tufft år för Haninge kommun, säger Gilbert de Wendel (m), ordförande i kommunstyrelsen.

* Det är glädjande att kommunen visar positivt resultat. Viktigt är att se de för-säljningsintäkter av engångskaraktär (totalt nästan 60 miljoner) som skenbart lyfter siffrorna. Kommunen har också en stor låneskuld som vi måste fortsätta arbeta bort, säger kommunalrådet Tommy Lundin (fp).

* Vi arbetar hårt för att reda ut de ekonomiska problemen inom skolan och förskolan. Det är nödvändigt att vi håller oss till vad vi långsiktigt kan ta ut i skatt. Engångsvinster vid försäljningar kan inte pumpas in i den löpande driften, säger Gilbert de Wendel (m).

* En sund och stram ekonomisk hushållning ska vara ledstjärnan i Haninge kommun. Vi har stora investeringar framför oss. Skattebetalarnas pengar ska gå till verksamhet av god kvalité för Haninges invånare, avslutar Gilbert de Wendel (m).

För mer information:

Gilbert de Wendel (m), 08-606 76 99
Tommy Lundin (fp), 08-606 84 90